Quyết định sửa đổi khoản 11 điều 2 bản quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng tư pháp huyện Si Ma Cai ban hành kèm theo quyết định số 15/2016/ QĐ-UBND ngày 22/9/2016 của UBND huyện Si Ma Cai
Số ký hiệu văn bản 4/QĐ-QĐQPPL-UBND
Ngày ban hành 25/12/2018
Ngày hiệu lực 25/01/2019
Trích yếu nội dung Quyết định sửa đổi khoản 11 điều 2 bản quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng tư pháp huyện Si Ma Cai ban hành kèm theo quyết định số 15/2016/ QĐ-UBND ngày 22/9/2016 của UBND huyện Si Ma Cai
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Nội vụ
Người ký duyệt Nguyễn Văn Minh
Tài liệu đính kèm QD_04_UBH_20181226101338125120.pdf
Văn bản mới