Quyết định bổ sung điểm m vào khoản 1 điều 2 của quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng văn hóa và thông tin huyện Si Ma Cai ban hành kèm theo quyết định số 04/2016/ QĐ-UBND ngày 22/9/2016 của UBND huyện Si Ma Cai
Số ký hiệu văn bản 5/QĐ-QĐQPPL-UBND
Ngày ban hành 25/12/2018
Ngày hiệu lực 25/12/2018
Trích yếu nội dung Quyết định bổ sung điểm m vào khoản 1 điều 2 của quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng văn hóa và thông tin huyện Si Ma Cai ban hành kèm theo quyết định số 04/2016/ QĐ-UBND ngày 22/9/2016 của UBND huyện Si Ma Cai
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Nội vụ
Người ký duyệt Nguyễn Văn Minh
Tài liệu đính kèm QD_05_UBH_20181226101132428420.pdf
Văn bản mới