Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Si Ma Cai ban hành kèm theo quyết định số 14/2016/QĐ-UBND ngày 22 tháng 9 năm 2016 của UBND huyện Si Ma Cai
Số ký hiệu văn bản 6/QĐ-QĐQPPL-UBND
Ngày ban hành 25/12/2018
Ngày hiệu lực 25/12/2018
Trích yếu nội dung Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Si Ma Cai ban hành kèm theo quyết định số 14/2016/QĐ-UBND ngày 22 tháng 9 năm 2016 của UBND huyện Si Ma Cai
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Nội vụ
Người ký duyệt Nguyễn Văn Minh
Tài liệu đính kèm QD_06_UBH_20181226100557314310.pdf
Văn bản mới