Hướng dẫn tuyên truyền công tác thi đua - khen thưởng
Số ký hiệu văn bản 07 - HD/HU
Ngày ban hành 21/06/2016
Ngày hiệu lực 21/06/2016
Trích yếu nội dung Hướng dẫn tuyên truyền công tác thi đua - khen thưởng
Hình thức văn bản Hướng dẫn
Lĩnh vực Huyện ủy
Người ký duyệt Lê Ngọc Quỳnh
Tài liệu đính kèm HD TT VE CHI THI 09.doc
Văn bản mới