Quyết định bãi bỏ Quyết định số 28/2003/QĐ-UBND ngày 13/5/2003 của UBND huyện Si Ma Cai về việc ban hành quy định về công tác văn thư - lưu trữ trên địa bàn huyện Si Ma Cai
Số ký hiệu văn bản 1/2019/QĐ-UBND
Ngày ban hành 03/04/2019
Ngày hiệu lực 03/04/2019
Trích yếu nội dung Quyết định bãi bỏ Quyết định số 28/2003/QĐ-UBND ngày 13/5/2003 của UBND huyện Si Ma Cai về việc ban hành quy định về công tác văn thư - lưu trữ trên địa bàn huyện Si Ma Cai
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực UBND
Người ký duyệt Nguyễn Văn Minh
Tài liệu đính kèm QĐ bãi bỏ QĐ về văn thư lưu trữ số 01.pdf
Văn bản mới