V.v cử công chức xã đi bồi dưỡng kỹ năng giao tiếp hành chính và kiến thức về cải cách hành chính năm 2016
Số ký hiệu văn bản QD 602/QĐ - UBND
Ngày ban hành 20/10/2016
Ngày hiệu lực 20/10/2016
Trích yếu nội dung V.v cử công chức xã đi bồi dưỡng kỹ năng giao tiếp hành chính và kiến thức về cải cách hành chính năm 2016
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Nội vụ
Người ký duyệt Nguyễn Văn Minh
Tài liệu đính kèm QD 602 UBH.pdf
Văn bản mới