V/v kết quả thực hiện áp dụng và duy trì hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 năm 2008 năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017
Số ký hiệu văn bản BC số 433/BC-UBND
Ngày ban hành 15/12/2016
Ngày hiệu lực 15/12/2016
Trích yếu nội dung V/v kết quả thực hiện áp dụng và duy trì hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 năm 2008 năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Nội vụ
Người ký duyệt Nguyễn Văn Minh
Tài liệu đính kèm BC 433 UBH.pdf
Văn bản mới