V.v BC chỉ đạo, điều hành của UBND huyện; tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 01, nhiệm vụ trọng tâm tháng 02 năm 2017
Số ký hiệu văn bản BC 22/BC-UBND
Ngày ban hành 20/01/2017
Ngày hiệu lực 20/01/2017
Trích yếu nội dung V.v BC chỉ đạo, điều hành của UBND huyện; tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 01, nhiệm vụ trọng tâm tháng 02 năm 2017
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực UBND
Người ký duyệt Giàng Sín Chớ
Tài liệu đính kèm BC 22 UBH.pdf
Văn bản mới