Kế hoạch kiểm soát, đánh giá thủ tục hành chính; thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC năm 2020 trên địa bàn huyện Si Ma Cai
Số ký hiệu văn bản 235/KH-UBND
Ngày ban hành 26/12/2019
Ngày hiệu lực 26/12/2019
Trích yếu nội dung Kế hoạch kiểm soát, đánh giá thủ tục hành chính; thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC năm 2020 trên địa bàn huyện Si Ma Cai
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực UBND
Người ký duyệt Nguyễn Văn Minh
Tài liệu đính kèm KH_KSTTHC_nam_2020_huyen_si_ma20191226091026736_Signed.pdf
Văn bản mới