Chương trình hành động triển khai thực hiện Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP ngày 06/02/2017 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh năm 2017 trên địa bàn huyện Si Ma Cai
Số ký hiệu văn bản 5CTr-UBND
Ngày ban hành 10/04/2017
Ngày hiệu lực 10/04/2017
Trích yếu nội dung Chương trình hành động triển khai thực hiện Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP ngày 06/02/2017 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh năm 2017 trên địa bàn huyện Si Ma Cai
Hình thức văn bản Hướng dẫn
Lĩnh vực Thông tin - Truyền thông
Người ký duyệt Nguyễn Văn Minh
Tài liệu đính kèm CT_05_UBH_20170410031915503500.pdf
Văn bản mới