Tổng số: 19
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
Dự thảo 01/06/2020 Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Si Ma Cai lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020-2025 Tải về
DỰ THẢO 01/06/2020 NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ HUYỆN SI MA CAI LẦN THỨ XVIII NHIỆM KỲ 2020-2025 Tải về
DỰ THẢO 01/06/2020 BÁO CÁO CHÍNH TRỊ BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ HUYỆN KHÓA XVII, TRÌNH ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ HUYỆN LÂN THỨ XVIII, NHIỆM KỲ 2020-2025 Tải về
DỰ THẢO 01/06/2020 Báo cáo tổng kết Nghị quyết 03-NQ/HU ngày 29/3/2016 của Ban Thường vụ Huyện ủy về "thực hiện công tác Dân số-Kế hoạch hóa gia đình, giai đoạn 2016-2020" và Nghị quyết số 06-NQ/HU ngày 11/9/2017 của Ban Thường vụ Huyện ủy về "Tăng cường sự lãnh đạo về công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình và giảm thiểu tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống trên địa bàn huyện si Ma Cai, giai đoạn 2017-2020" Tải về
DỰ THẢO 01/06/2020 Báo cáo tổng kết Nghị quyết số 04-NQ/HU, ngày 27/12/2016 của Ban Thường vụ Huyện ủy về phất triển, mở rộng cây ăn quả ôn đới huyện Si Ma Cai đến năm 2020 Tải về
714-BC/HU 01/06/2020 Báo cáo tổng kết Nghị quyết 22-NQ/TU ngày 11/11/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai về giảm nghèo bền vững huyện Si Ma Cai đến năm 2020. Tải về
DỰ THẢO 01/06/2020 Báo Cáo đánh giá 05 năm thực hiện Quy định 11-QĐ/TU ngày 26/12/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai Quy định tạm thời về công tác tuyên vận Tải về
Số 300-KH/HU, ngày 06/3/2020 10/03/2020 Kế hoạchtổng kết các nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy, Huyện ủy ban hành trong nhiệm kỳ 2010-2015, 2015-2020 (còn hiệu lực thi hành) Tải về
-BC/HU 04/03/2020 Dự thảo báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ huyện Si Ma Cai nhiệm kỳ 2020-2025 Tải về
527-TB/HU 06/01/2020 Thông báo lịch tiếp công dân của Bí thư Huyện ủy Si Ma Cai tháng 12 năm 2019 và năm 2020. Tải về
12
BẢN ĐỒ TỈNH LÀO CAI
Designed by VNPT