Tổng số: 310
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
1/QĐQPPL-UBND 08/09/2021 Quyết định ban hành quy chế làm việc của ủy ban nhân dân huyện Si Ma Cai nhiệm kỳ 2021-2026 Tải về
204/KH-UBND-LĐLĐ 12/08/2021 Kế hoạch phối hợp triển khai phong trào thi đua "lao động giỏi, lao động sáng tạo" trong công nhân, viên chức lao động trên địa bàn huyện Si Ma Cai giai đoạn 2021-2025 Tải về
175/KH-UBND 08/07/2021 Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án" Tăng cường phổ biến giáo dục pháp luật cho người đang chấp hành hình phạt tù, người bị áp dụng biện pháp tư pháp hoặc các biện pháp xử lý hành chính, người mới ra tù tái hòa nhập cộng đồng, thanh thiếu niên vi phạm pháp luật, lang thang cơ nhỡ giai đoạn 2018-2021 trên địa bàn huyện Si Ma Cai năm 2021 Tải về
176/KH-UBND 08/07/2021 Kế hoạch triển khai thi hành Luật cư trú trên địa bàn huyện Si Ma Cai Tải về
177/KH-UBND 08/07/2021 Kế hoạch Triển khai ứng dụng công nghệ số vào công tác phòng, chống dịch COVID-19 và tuyên truyền cài đặt ứng dụng phát hiện tiếp xúc gần Bluezone Tải về
168/KH-UBND 21/06/2021 Kế hoạch điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có mức sống trung bình năm 2021 trên địa bàn huyện Si Ma Cai Tải về
148/KH-UBND 21/05/2021 Kế hoạch thực hiện Chương trình phòng ngừa, giảm thiểu lao động trẻ em giai đoạn 2021 - 2030 Tải về
149/KH-UBND 21/05/2021 Kế hoạch thực hiện Chương trình phòng, chống tai nạn, thương tích cho trẻ em giai đoạn 2021 - 2030 Tải về
150/KH-UBND 21/05/2021 Kế hoạch thực hiện Chương trình bảo vệ trẻ em giai đoạn 2021 - 2025 Tải về
151/KH-UBND 21/05/2021 Kê hoạch thực hiện Chương trình trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần, trẻ em tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí dựa vào cộngđồng, trên địa bàn huyện Si Ma Cai, giai đoạn 2021-2030 Tải về
12345678910...
BẢN ĐỒ TỈNH LÀO CAI
Designed by VNPT