Tổng số: 42
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
44/NQHĐND-NQ 23/12/2021 Nghị quyết kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ và nội dung kỳ họp thường lệ của Hội đồng nhân dân huyện Si Ma Cai năm 2022
Lượt xem: 56
Tải về 0
45/NQHĐND-NQ 23/12/2021 Nghị quyết về chương trình xây dựng nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện Si Ma Cai năm 2020
Lượt xem: 33
Tải về 0
47/NQHĐND-NQ 23/12/2021 Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung nội dung kế hoạch tổ chức kỳ họp thường lệ cuối năm 2021 của Hội đồng nhân dân huyện Si Ma Cai khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026
Lượt xem: 33
Tải về 0
49/NQHĐND-NQ 23/12/2021 Nghị quyết phê chuẩn kết quả thỏa thuận của Thường trực HĐND huyện với UBND huyện giữa hai kỳ họp Hội đồng nhân dân huyện
Lượt xem: 42
Tải về 0
50/NQHĐND-NQ 23/12/2021 Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công huyện Si Ma Cai năm 2022
Lượt xem: 51
Tải về 0
51/NQHĐND-NQ 23/12/2021 Nghị quyết kết quả kỳ họp thứ tư-Hội đồng nhân dân huyện Si Ma Cai khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026
Lượt xem: 63
Tải về 0
46/NQ-HĐND 17/12/2021 Nghị quyết kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2022 huyện Si Ma Cai
Lượt xem: 44
Tải về 0
35/NQ-HĐND 01/09/2021 Nghị quyết thông qua quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 48
Tải về 0
36/NQ-HĐND 01/09/2021 Nghị quyết phê chuẩn danh mục chuẩn bị đầu tư năm 2021 các công trình hạ tầng thiết yếu của các xã khu vực III đầu tư theo chương trình MTQG phát triển kinh tế- xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2025 huyện Si Ma Cai
Lượt xem: 56
Tải về 0
37/NQ-HĐND 01/09/2021 Nghị quyết kỳ họp thứ ba- Kỳ họp chuyên đề Hội đồng nhân dân huyện Si Ma Cai khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026
Lượt xem: 38
Tải về 0
12345
BẢN ĐỒ TỈNH LÀO CAI