Tổng số: 16
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
Số 300-KH/HU, ngày 06/3/2020 10/03/2020 Kế hoạchtổng kết các nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy, Huyện ủy ban hành trong nhiệm kỳ 2010-2015, 2015-2020 (còn hiệu lực thi hành) Tải về
219-KH/HU 06/05/2019 Kế hoạch tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW, ngày 12/3/2003 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa IX) về công tác dân tộc và 25 năm thực hiện Chỉ thị số 45-CT/TW, ngày 23/9/1994 của Ban Bí thư (khóa VII) về một số công tác ở vùng dân tộc Mông Tải về
213-KH/HU 06/05/2019 Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW, ngày 20/01/2018 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới Tải về
211-KH/HU 06/05/2019 Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019 Tải về
231-KH-HU 06/05/2019 Kế hoạch tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình số 177-CTr/TU, ngày 08/6/2010 của Tỉnh ủy "tổ chức thực hiện Kết luận số 43-KL/TW và Kết luận số 44 KL/TW, ngày 01/4/2009 của Bộ Chính trị (khóa X) về công tác y tế, dân số - kế hoạch hóa gia đình... Tải về
223-KH/HU 16/04/2019 Kế hoạch sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tải về
221-KH/HU 05/04/2019 Kế hoạch tổ chức Hội thi báo cáo viên giỏi cấp huyện năm 2019 Tải về
220-KH/HU 04/04/2019 Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW ngày 22/01/2019 của Ban Chấp hành Trung ương về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và trách nhiệm Tải về
192/KH-UBND 28/06/2017 Triển khai thực hiện Đề án “Phát triển Du lịch tỉnh Lào Cai giai đoạn 2016 – 2020” năm 2017 Tải về
116/KH-UBND 19/04/2017 Về việc tăng cường công tác quản lý điểm đến và hoạt động lữ hành, hướng dẫn du lịch trên địa bàn tỉnh Lào Cai Tải về
12
BẢN ĐỒ TỈNH LÀO CAI