Tổng số: 133
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
09/2022/QĐ-TTg 04/04/2022 Quyết định về tín dụng đối với học sinh, sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn để mua máy tính, thiết bị phục vụ học tập trực tuyến
Lượt xem: 48
Tải về 0
1990/QĐ-Ttg 26/11/2021 Quyết định về việc giảm lãi suất cho vay các chương trình tín dụng chính sách tại Ngân hàng Chính sách xã hội
Lượt xem: 71
Tải về 0
1/QĐQPPL-UBND 08/09/2021 Quyết định ban hành quy chế làm việc của ủy ban nhân dân huyện Si Ma Cai nhiệm kỳ 2021-2026
Lượt xem: 109
Tải về 0
1169/QĐ-UBND 31/12/2020 Quyết định thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng các loại đất để xây dựng công trình Thủy điện Pa Ke, huyện Si Ma Cai của UBND xã Sán Chải
Lượt xem: 91
Tải về 1
1170/QĐ-UBND 31/12/2020 Quyết định thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng các loại đất để xây dựng công trình Thủy điện Pa Ke, huyện Si Ma Cai của UBND xã Lùng Thẩn
Lượt xem: 57
Tải về 0
1019/QĐ- UBND 09/12/2020 Quyết định cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho bà Đào Thị Huế trúng đấu giá quyền sử dụng đất thửa số 165, tờ bản đồ số 42 tại tổ dân phố Phố Mới, thị trấn Si Ma Cai, huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 51
Tải về 0
1020/QĐ- UBND 09/12/2020 Quyết định cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho bà Bùi Thị Huệ Ninh trúng đấu giá quyền sử dụng đất thửa số 163, tờ bản đồ số 42 tại tổ dân phố Phố Mới, thị trấn Si Ma Cai, huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 68
Tải về 0
1020/QĐ - UBND 09/12/2020 Quyết định cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho bà Bùi Thị Huệ Ninh trúng đấu giá quyền sử dụng đất thửa số 163, tờ bản đồ số 42 tại tổ dân phố Phố Mới, thị trấn Si Ma Cai, huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 62
Tải về 0
1021/QĐ- UBND 09/12/2020 Đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho bà Đào Thị Hon trúng đấu giá quyền sử dụng đất thửa số 79, tờ bản đồ số 41 tại tổ dân phố Phố Thầu, thị trấn Si Ma Cai, huyện Si Ma Cai
Lượt xem: 65
Tải về 0
1022/QĐ- UBND 09/12/2020 Quyết định cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho bà Đào Thị Hon trúng đấu giá quyền sử dụng đất thửa số 80, tờ bản đồ số 41 tại tổ dân phố Phố Thầu, thị trấn Si Ma Cai, huyện Si Ma Cai
Lượt xem: 60
Tải về 0
12345678910...
BẢN ĐỒ TỈNH LÀO CAI