Tổng số: 28
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
348/UBND-VX 28/01/2021 đẩy mạnh các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19 Tải về
1152/UBND-NV 18/11/2020 Công văn hướng dẫn tổng kết phong trào thi đua công tác khen thưởng năm 2020 Tải về
763/CV-UBND 10/08/2020 Công văn tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới Tải về
723/CV-UBND 30/07/2020 Công văn tiếp tục triển khai các biện pháp phòng chống dịch bênh covid-19 Tải về
709/CV-UBND 27/07/2020 Công văn triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh covid-19 trên địa bàn Tải về
28/HĐTĐKT 13/05/2020 Công văn rà soát đề nghị xét tặng Huy hiệu "Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Lào Cai" Tải về
342/UBND-VP 23/04/2020 Công văn Thực hiện nhiệm vụ liên quan đến kiểm soát TTHC Tải về
99 30/01/2019 Thực hiện duy trì tiêu chí 18.5 về xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019 Tải về
13/BQL-QHXD 03/01/2019 Công văn công bố công khai quy hoạch chung xây dựng khu kinh tế cửa khẩu Lào Cai và tăng cường quản lý phạm vi ranh giới quy hoạch đã được phê duyệt Tải về
395/UBND-TP 10/05/2018 Triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính trên địa bàn huyện Si Ma Cai năm 2018 Tải về
123
BẢN ĐỒ TỈNH LÀO CAI