Tổng số: 29
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
520/BC-UBND 06/11/2020 Báo cáo tình hình kinh tế-xã hội tháng 10, nhiệm vụ trọng tâm tháng 11 năm 2020 Tải về
BC số 515/BC-UBND 17/10/2019 Kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ xây dựng cấp xã duy trì đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn huyện Si Ma Cai Tải về
56/BC-UBND 13/02/2019 Báo cáo kết quả rà soát hệ thống hóa văn bản QPPL kỳ 2014-2018 trên địa bàn huyện Si Ma Cai Tải về
527/BC-UBND 03/11/2017 Báo cáo chỉ đạo, điều hành của UBND huyện; tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội tháng 10, nhiệm vụ trọng tâm tháng 11 năm 2017 Tải về
391/BC-UBND 23/08/2017 Báo cáo: Kết quả công tác kiểm soát TTHC nhằm cải thiện chỉ số cải cách hành chính trên địa bàn huyện Si Ma Cai Tải về
269/BC-UBND 20/06/2017 Báo cáo: Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; công tác chỉ đạo, điều hành của UBNd huyện; nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017. Tải về
236/BC-UBND 09/06/2017 Báo cáo kết quả thực hiện chính sách bảo trợ xã hội 6 tháng đầu năm 2017 trên địa bàn huyện Si Ma Cai Tải về
229/TB-UBND 07/06/2017 Báo cáo chỉ đạo, điều hành của UBDN huyện; tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội tháng 5, nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2017. Tải về
230/BC-UBND 07/06/2017 Báo cáo kết quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 6 tháng đầu năm 2017, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017 Tải về
212/BC-UBND 01/06/2017 Báo cáo công tác cải cách hành chính tháng 5 năm 2017 phương hướng nhiệm vụ tháng 6 năm 2017 Tải về
123
BẢN ĐỒ TỈNH LÀO CAI