Tổng số: 7
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
285-KH/HU 03/01/2020 Kế hoạch tuyên truyền, kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/2020), kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Đảng bộ huyện Si Ma Cai (12/3/1950-12/3/2020), 20 năm ngày tái lập huyện (22/9/2000-22/9/2020, mừng xuân Canh tý 2020. Tải về
230-KH/HU 06/05/2019 Kế hoạch tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW, ngày 07/9/2009 của Ban Bí thư (khóa X) về "Đẩy mạnh công tác Bảo hiểm y tế trong tình hình mới" Tải về
227-KH/HU 06/05/2019 Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 28-CT/TW, ngày 21/01/2019 của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng Tải về
231-KH-HU 06/05/2019 Kế hoạch tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình số 177-CTr/TU, ngày 08/6/2010 của Tỉnh ủy "tổ chức thực hiện Kết luận số 43-KL/TW và Kết luận số 44 KL/TW, ngày 01/4/2009 của Bộ Chính trị (khóa X) về công tác y tế, dân số - kế hoạch hóa gia đình... Tải về
2392/UBND-TCHC 26/05/2017 triển khai thực hiện Quyết định số 55/2016/QĐ-TTg ngày 26/12/2016 về mạng bưu chính phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước Tải về
55/2016/QĐ-TTg 26/12/2016 Về mạng bưu chính phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước Tải về
3055/UBND-QLĐT 28/06/2016 Thông báo kết quả tổng hợp, phân tích tình hình vi phạm từ dữ liệu thiết bị GSHT Tải về
BẢN ĐỒ TỈNH LÀO CAI