Tổng số: 15
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
78CV -UBND-NLN 08/02/2017 V.v tăng cường các biện pháp phòng, chống đói rét và dịch bệnh trên đàn gia súc Tải về
KH 12/KH-UBND 19/01/2017 V,.v Tổ chức Tết trồng cây Xuân Đinh Dậu năm 2017. Tải về
125/STNMT-VPĐK 17/01/2017 V/v lập rà soát, chuyển giao quỹ đất công đô thị trên địa bàn các huyện, thành phố Tải về
76/SNN-CNTY 16/01/2017 V/v tăng cường kiểm tra, kiểm soát vận chuyển động vật, sản phẩm động vật vào địa bàn tỉnh Tải về
59/QĐ-UBND 09/01/2017 V/v công nhận "Xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2016" Tải về
QĐ143/2016/QĐ-UBND 20/12/2016 V/v ban hành Quy định về thực hiện chính sách khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản trên địa bàn tỉnh Lào cai, giai đoạn 2017-2020 Tải về
BC số 438/BC-UBND 16/12/2016 V/v kết quả thực hiện dự án chăn nuôi gia súc và ngân hàng bò huyến Si Ma Cai Tải về
QĐ 895/QĐ-UBND 15/12/2016 V/v phê duyệt kế hoạch phòng cháy chữa cháy rừng trên địa bàn huyện Si Ma Cai năm 2017 Tải về
QĐ 460/QĐ-UBND 20/09/2016 V/v thành lập tổ rà soát, kiểm tra doanh nghiệp,Hợp tác xã trên địa bàn huyện Si Ma Cai Tải về
QĐ 454/QĐ-UBND 15/09/2016 V/v phê duyệt kế hoạch tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ thủy nông cơ sở năm 2016 Tải về
12
BẢN ĐỒ TỈNH LÀO CAI