Tổng số: 29
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
QĐ số 664/QĐ-UBND 18/10/2019 V/v: Công nhận các xã duy trì đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019 trên địa ban huyền Si Ma Cai
Lượt xem: 61
Tải về 1
BC số 515/BC-UBND 17/10/2019 Kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ xây dựng cấp xã duy trì đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn huyện Si Ma Cai
Lượt xem: 82
Tải về 0
176/KH-UBND 04/09/2019 Triển khai thực hiện Đề án " Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019-2022" trên địa bàn huyện Si Ma Cai
Lượt xem: 77
Tải về 0
167/KH-UBND 16/08/2019 Kế hoạch Tuyên truyền pháp luật đợt 2 năm 2019
Lượt xem: 64
Tải về 0
82/KH-UBND 04/04/2019 Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng Nông thôn mới với nhiệm vụ xây dựng, xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019 trên địa bàn huyện Si Ma Cai
Lượt xem: 65
Tải về 0
65/QĐ-UBND 15/02/2019 Về việc Công bố văn bản QPPL hết hiệu lực thi hành kỳ 2014-2018 trên địa bàn huyện Si Ma Cai
Lượt xem: 65
Tải về 0
66/QĐ-UBND 15/02/2019 Về việc Bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do UBND huyện ban hành kỳ 2014-2018 trên địa bàn huyện Si Ma Cai
Lượt xem: 82
Tải về 0
56/BC-UBND 13/02/2019 Báo cáo kết quả rà soát hệ thống hóa văn bản QPPL kỳ 2014-2018 trên địa bàn huyện Si Ma Cai
Lượt xem: 80
Tải về 0
99 30/01/2019 Thực hiện duy trì tiêu chí 18.5 về xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019
Lượt xem: 54
Tải về 0
30/KH-HĐPH 30/01/2019 Về việc Tuyên truyền pháp luật đợt I năm 2019
Lượt xem: 67
Tải về 0
123
BẢN ĐỒ TỈNH LÀO CAI