Tổng số: 16
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
QĐ139/2016/QĐ-UBND 10/01/2017 V/v mức thu, quản lý và sử dụng phí thư viện trên địa bàn tỉnh Lào Cai Tải về
QĐ4819/QĐ-UBND 30/12/2016 V/v phê duyệt giá dịch vụ trông giữ xe đap, xe máy, xe ô tô trên địa bàn tỉnh Lào Cai Tải về
QĐ144/2016/QĐ-UBND 20/12/2016 V/v mức thu, quản lý và sử dụng phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Lào Cai Tải về
QĐ142/2016/QĐ-UBND 20/12/2016 V/v mức thu, quản lý và sử dụng phí thẩm định hồ sơ, điều kiện hành nghề khoan nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Lào Cai Tải về
QĐ119/2016/QĐ-UBND 20/12/2016 V/v mức thu, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm bằng động sản (trừ tàu bay, tàu biển) trên địa bàn tỉnh Lào Cai Tải về
QĐ145/2016/QĐ-UBND 20/12/2016 V/v mức thu, quản lý và sử dụng phí thẩm định đề án xả nước thải vào nguồn nước, công trình thủy lợi trên đại bàn tỉnh Lào Cai Tải về
QĐ146/2016/QĐ-UBND 20/12/2016 V/v mức thu, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai trên địa bàn tỉnh Lào Cai Tải về
QĐ147/2016/QĐ-UBND 20/12/2016 V/v mức thu, quản lý và sử dụng phí thẩm định đề án, báo cáo thăm dò đánh giá trữ lượng, khai thác, sử dụng nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Lào Cai Tải về
QĐ121/2016/QĐ-UBND 20/12/2016 V/v mức thu lệ phí trước bạ lần đầu đối với ô tô chở người từ 9 chỗ trở xuống trên địa bàn tỉnh Lào Cai Tải về
QĐ123/2016/QĐ-UBND 20/12/2016 V/v mức thu, quản lý và sử dụng lệ phí hộ tịch trên địa bàn tỉnh Lào Cai Tải về
12
BẢN ĐỒ TỈNH LÀO CAI