Tổng số: 15
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
1152/UBND-NV 18/11/2020 Công văn hướng dẫn tổng kết phong trào thi đua công tác khen thưởng năm 2020
Lượt xem: 57
Tải về 0
28/HĐTĐKT 13/05/2020 Công văn rà soát đề nghị xét tặng Huy hiệu "Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Lào Cai"
Lượt xem: 112
Tải về 0
4/QĐ-QĐQPPL-UBND 25/12/2018 Quyết định sửa đổi khoản 11 điều 2 bản quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng tư pháp huyện Si Ma Cai ban hành kèm theo quyết định số 15/2016/ QĐ-UBND ngày 22/9/2016 của UBND huyện Si Ma Cai
Lượt xem: 85
Tải về 0
5/QĐ-QĐQPPL-UBND 25/12/2018 Quyết định bổ sung điểm m vào khoản 1 điều 2 của quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng văn hóa và thông tin huyện Si Ma Cai ban hành kèm theo quyết định số 04/2016/ QĐ-UBND ngày 22/9/2016 của UBND huyện Si Ma Cai
Lượt xem: 69
Tải về 0
6/QĐ-QĐQPPL-UBND 25/12/2018 Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Si Ma Cai ban hành kèm theo quyết định số 14/2016/QĐ-UBND ngày 22 tháng 9 năm 2016 của UBND huyện Si Ma Cai
Lượt xem: 72
Tải về 0
QĐ 976/QĐ-UBND 23/12/2016 V/v công nhận danh hiệu thi đua và tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua toàn diện , hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kế hoạch nhà nước năm 2016
Lượt xem: 71
Tải về 0
QĐ 977/QĐ-UBND 23/12/2016 V/v công nhận danh hiệu thi đua và tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua " bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân" trên địa bàn huyện Si Ma Cai
Lượt xem: 71
Tải về 0
QĐ 978/QĐ-UBND 23/12/2016 V/v công nhận danh hiệu thi đua và tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua " Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc " năm 2016
Lượt xem: 72
Tải về 0
BC số 433/BC-UBND 15/12/2016 V/v kết quả thực hiện áp dụng và duy trì hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 năm 2008 năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017
Lượt xem: 99
Tải về 0
QD 602/QĐ - UBND 20/10/2016 V.v cử công chức xã đi bồi dưỡng kỹ năng giao tiếp hành chính và kiến thức về cải cách hành chính năm 2016
Lượt xem: 78
Tải về 0
12
BẢN ĐỒ TỈNH LÀO CAI