Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, qua thực tiễn tại Đảng bộ tỉnh Lào Cai

Ngay từ khi mới thành lập Đảng 03/2/1930, trong những thời kỳ khó khăn nhất, đất nước mất độc lập, tự do, nhân dân sống dưới ách thống trị của thực dân, phong kiến, Đảng phải hoạt động bí mật; với đường lối chính trị đúng đắn, cùng với sự tiền phong, gương mẫu, của cán bộ, đảng viên, Đảng ta đã thu hút, lãnh đạo được nhân dân một lòng đi theo Đảng làm lên Cách mạng Tháng Tám năm 1945, trở thành Đảng cầm quyền, lãnh đạo Nhà nước, lãnh đạo nhân dân ta kháng chiến chống thực dân Pháp, giải phóng miền Bắc năm 1945 - 1954, chống Mỹ cứu nước đấu tranh thống nhất nước nhà 1954 - 1975, bảo vệ biên giới, thực hiện sự nghiệp đổi mới. Để làm nên những thắng lợi của cách mạng Việt Nam, Đảng luôn quan tâm đến công tác giáo dục, xây dựng tư tưởng chính trị, đạo đức cách mạng, lối sống cho cán bộ, đảng viên và toàn xã hội.

Tổng số: 508
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
168/KH-UBND 21/06/2021 Kế hoạch điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có mức sống trung bình năm 2021 trên địa bàn huyện Si Ma Cai Tải về
151/KH-UBND 21/05/2021 Kê hoạch thực hiện Chương trình trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần, trẻ em tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí dựa vào cộngđồng, trên địa bàn huyện Si Ma Cai, giai đoạn 2021-2030 Tải về
150/KH-UBND 21/05/2021 Kế hoạch thực hiện Chương trình bảo vệ trẻ em giai đoạn 2021 - 2025 Tải về
149/KH-UBND 21/05/2021 Kế hoạch thực hiện Chương trình phòng, chống tai nạn, thương tích cho trẻ em giai đoạn 2021 - 2030 Tải về
148/KH-UBND 21/05/2021 Kế hoạch thực hiện Chương trình phòng ngừa, giảm thiểu lao động trẻ em giai đoạn 2021 - 2030 Tải về
141/KH-UBND 18/05/2021 Kế hoạch thực hiện chiến dịch "Những giọt máu hồng" hè năm 2021 Tải về
140/KH-UBND 18/05/2021 Kế hoạch công tác văn thư, lưu trữ năm 2021 Tải về
71/KH-UBND 17/03/2021 Kế hoạch giảm nghèo bền vững năm 2021 trên địa bàn huyện Si Ma Cai Tải về
57/KH-UBND 03/03/2021 Kế hoạch thực hiện năm trật tự văn minh đô thị 2021 trên địa bàn huyện Si Ma Cai Tải về
56/KH-UBND 03/03/2021 Kế hoạch năm an toàn giao thông 2021 Tải về
12345678910...
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 26
  • Trong tuần: 407
  • Tất cả: 461,003
Đăng nhập
Designed by VNPT