Đổi thay ở bản người thu lao thôn Sán Chá xã Thào Chư Phìn

Thôn Sán Chá, xã Thào Chư Phìn,  có 150 hộ, 710 nhân khẩu thì có đến 120 hộ dân là đồng bào dân tộc thu lao sinh sống, thuộc xã vùng cao của huyện Si Ma Cai. Những năm trước đây,đời sống của đại bộ phận người dân nơi đây gặp rất nhiều khó khăn. Nhưng vài năm nay, nhờ có sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, thôn Sán Chá đã khoác lên mình một diện mạo mới, chúng tôi cảm nhận được sự đổi thay hiện hữu, niềm hân hoan phấn khởi đầy ắp trong câu chuyện của người thu lao nơi đây.

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, qua thực tiễn tại Đảng bộ tỉnh Lào Cai

Ngay từ khi mới thành lập Đảng 03/2/1930, trong những thời kỳ khó khăn nhất, đất nước mất độc lập, tự do, nhân dân sống dưới ách thống trị của thực dân, phong kiến, Đảng phải hoạt động bí mật; với đường lối chính trị đúng đắn, cùng với sự tiền phong, gương mẫu, của cán bộ, đảng viên, Đảng ta đã thu hút, lãnh đạo được nhân dân một lòng đi theo Đảng làm lên Cách mạng Tháng Tám năm 1945, trở thành Đảng cầm quyền, lãnh đạo Nhà nước, lãnh đạo nhân dân ta kháng chiến chống thực dân Pháp, giải phóng miền Bắc năm 1945 - 1954, chống Mỹ cứu nước đấu tranh thống nhất nước nhà 1954 - 1975, bảo vệ biên giới, thực hiện sự nghiệp đổi mới. Để làm nên những thắng lợi của cách mạng Việt Nam, Đảng luôn quan tâm đến công tác giáo dục, xây dựng tư tưởng chính trị, đạo đức cách mạng, lối sống cho cán bộ, đảng viên và toàn xã hội.

Thống kê truy cập
  • Đang online: 2
  • Hôm nay: 14
  • Trong tuần: 1,267
  • Tất cả: 440,902
Đăng nhập
Designed by VNPT