Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, qua thực tiễn tại Đảng bộ tỉnh Lào Cai

Ngay từ khi mới thành lập Đảng 03/2/1930, trong những thời kỳ khó khăn nhất, đất nước mất độc lập, tự do, nhân dân sống dưới ách thống trị của thực dân, phong kiến, Đảng phải hoạt động bí mật; với đường lối chính trị đúng đắn, cùng với sự tiền phong, gương mẫu, của cán bộ, đảng viên, Đảng ta đã thu hút, lãnh đạo được nhân dân một lòng đi theo Đảng làm lên Cách mạng Tháng Tám năm 1945, trở thành Đảng cầm quyền, lãnh đạo Nhà nước, lãnh đạo nhân dân ta kháng chiến chống thực dân Pháp, giải phóng miền Bắc năm 1945 - 1954, chống Mỹ cứu nước đấu tranh thống nhất nước nhà 1954 - 1975, bảo vệ biên giới, thực hiện sự nghiệp đổi mới. Để làm nên những thắng lợi của cách mạng Việt Nam, Đảng luôn quan tâm đến công tác giáo dục, xây dựng tư tưởng chính trị, đạo đức cách mạng, lối sống cho cán bộ, đảng viên và toàn xã hội.

Tổng số: 532
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
34/NQHĐND-NQ 27/07/2021 Nghị quyết công nhận kết quả bầu Trưởng đoàn, Phó Trưởng đoàn Hội thẩm tòa án nhân dân huyện Si Ma Cai khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026 Tải về
32/NQHĐND-NQ 27/07/2021 Nghị quyết phê chuẩn kết quả thỏa thuận của Thường trực HĐND huyện Si Ma Cai với ủy ban nhân dân huyện giữa 2 kỳ họp Hội đồng nhân dân huyện Tải về
31/NQHĐND-NQ 27/07/2021 Nghị quyết thành lập đoàn giám sát chuyên đề năm 2022 của Hội đồng nhân dân huyện về việc duy trì các tiêu chí đạt chuẩn nông thôn mới đối với các xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn huyện Tải về
30/NQHĐND-NQ 27/07/2021 Nghị quyết Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân huyện Si Ma Cai năm 2022 Tải về
29/NQHĐND-NQ 27/07/2021 Nghị quyết ban hành quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân huyện Si Ma Cai khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026 Tải về
28/NQHĐND-NQ 27/07/2021 Nghị quyết phê chuẩn giao danh mục đầu tư công và phân bổ kế hoạch đầu tư công huyện Si Ma Cai năm 2021 Tải về
27/NQHĐND-NQ 27/07/2021 Nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2020 Tải về
26/NQHĐND-NQ 27/07/2021 Nghị quyết phê chuẩn kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm 2021 huyện Si Ma Cai Tải về
177/KH-UBND 08/07/2021 Kế hoạch Triển khai ứng dụng công nghệ số vào công tác phòng, chống dịch COVID-19 và tuyên truyền cài đặt ứng dụng phát hiện tiếp xúc gần Bluezone Tải về
176/KH-UBND 08/07/2021 Kế hoạch triển khai thi hành Luật cư trú trên địa bàn huyện Si Ma Cai Tải về
12345678910...
Thống kê truy cập
  • Đang online: 4
  • Hôm nay: 63
  • Trong tuần: 63
  • Tất cả: 475,767
Đăng nhập
Designed by VNPT