QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 71/2009/QĐ-TTg NGÀY 29 THÁNG 4 NĂM 2009 PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN HỖ TRỢ CÁC HUYỆN NGHÈO ĐẨY MẠNH XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG GÓP PHẦN GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG GIAI ĐOẠN 2009-2020
  Chi tiết QĐ theo File đính kèm tại  đây: QD 71-TTg CP.doc

1 2 
Tin tức
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 36
  • Hôm nay: 149
  • Trong tuần: 149
  • Tất cả: 1,985,054