“Hội đồng nhân dân huyện Si Ma Cai, nhiệm kỳ 2016 -2021”

Xác định nâng cao chất lượng các kỳ họp là một trong những yếu tố quan trọng để nâng cao hiệu quả hoạt động, HĐND huyện đổi mới kỳ họp theo hướng thực chất, phát huy dân chủ, trí tuệ của đại biểu để quyết định những vấn đề quan trọng của địa phương. Công tác chuẩn bị, nhất là về nội dung được thực hiện tốt, chất lượng ngày càng được nâng cao. Trong các kỳ họp, HĐND huyện dành nhiều thời gian để đại biểu thảo luận, chất vấn và quyết nghị những giải pháp phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Đến nay, Hội đồng nhân dân huyện Si Ma Cai đã tổ chức thành công 14 kỳ họp,  ban hành 78 Nghị quyết trên các lĩnh vực kinh tế, văn hoá xã hội, quốc phòng an ninh. Các nghị quyết  được thông qua đều đã bám sát chủ trương lãnh đạo của Ban thường vụ huyện ủy và được được nhân dân đồng tình hưởng ứng, các nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội, đều  khai thác tốt tiềm năng,  lợi thế của huyện  góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.  Các kỳ họp đều đảm bảo chất lượng, trình tự, thủ tục theo quy định pháp luật, được cử tri và nhân dân đánh giá cao. Các hội nghị đều được tổ chức chặt chẽ, khoa học, linh hoạt, đảm bảo tính dân chủ, công khai, minh bạch, đúng quy định pháp luật, dành nhiều thời gian cho các đại biểu thảo luận, đóng góp ý kiến vào các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp. Sau 4 năm hoạt động, HĐND huyện Si Ma Cai đã tập trung đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động nhằm thực hiện tốt hai chức năng đó là quyết định và giám sát. Công tác chuẩn bị cho kỳ họp có sự chủ động, phối hợp chặt chẽ giữa Thường trực HĐND với UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện và các cơ quan chức năng cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin, tài liệu cho đại biểu HĐND huyện, các Ban của HĐND huyện nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công tác thẩm tra các báo cáo, tờ trình, dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp, các báo cáo thẩm tra đã giúp các đại biểu có thêm thông tin, định hướng trong việc xem xét, thảo luận và quyết định. Tại các kỳ họp, Thường trực HĐND huyện đã không ngừng đổi mới cách thức điều hành, gợi mở những vấn đề để đại biểu phát huy trí tuệ, trách nhiệm, bám sát thực tiễn, tập trung thảo luận, tranh luận làm rõ trách nhiệm của từng cơ quan chức năng và đề ra các giải pháp tháo gỡ, khắc phục. Ngoài ra, hoạt động chất vấn, đề nghị giải trình tại kỳ họp cũng được HĐND huyện quan tâm thực hiện và từng bước đổi mới theo hướng dân chủ, thẳng thắn, sôi nổi và xây dựng. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, các đại biểu HĐND huyện đã có 25 ý kiến chất vấn và đề nghị các cơ quan, các ngành giải trình làm rõ. Các đại biểu HĐND huyện đã thể hiện tinh thần làm việc nghiêm túc, chất vấn ngắn gọn, rõ ràng, bám sát các nhóm vấn đề cử tri quan tâm, đặc biệt là tăng cường thảo luận, tranh luận để làm rõ thêm, thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, yếu kém, yêu cầu làm rõ trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị có liên quan. Qua hoạt động chất vấn, đề nghị giải trình tại các kỳ họp, những vấn đề được đại biểu lựa chọn là xác đáng, phù hợp với thực tế, được cử tri quan tâm và đánh giá cao; nội dung trả lời chất vấn của các thành viên UBND tương đối đầy đủ, thẳng thắn, giải trình làm rõ các vấn đề đại biểu đưa ra, nhận trách nhiệm và có những giải pháp khắc phục trong thời gian sớm nhất; thể hiện sự nghiêm túc, cầu thị, trách nhiệm cao của tập thể UBND, thành viên UBND, Thủ trưởng các cơ quan, ban ngành trong hoạt động trả lời chất vấn

 Căn cứ vào nghị quyết về chương trình giám sát của HĐND huyện đã xây dựng kế hoạch giám sát hàng năm, hàng tháng xây dựng kế hoạch và triển khai giám sát theo từng lĩnh vực, có trọng tâm, trọng điểm, không có tình trạng chồng chéo về nội dung địa điểm và thời gian giám sát. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, HĐND huyện đã tổ chức được 64 cuộc giám sát, khảo sát. Hình thức giám sát phù hợp, có tác động tích cực tới việc bảo đảm thực thi pháp luật, góp phần phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Thông qua hoạt động giám sát, đã kịp thời phát hiện những thiếu sót, bất cập của cơ quan chịu sự giám sát, từ đó thảo luận, đưa ra các giải pháp khắc phục khó khăn, vướng mắc để các cơ quan thực hiện có hiệu quả theo nhiệm vụ, quyền hạn được giao. Ngoài hoạt động giám sát thường xuyên, giám sát chuyên đề, trên cơ sở xem xét những vấn đề bức xúc của cử tri, HĐND huyện lựa chọn các vấn đề còn bất cập trong công tác quản lý nhà nước để đề nghị giải trình, làm rõ tại kỳ họp. HĐND huyện còn tập trung triển khai được nhiều cuộc giám sát việc triển khai thực hiện các đề án hỗ trợ phát triển chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản, giám sát việc thực hiện một số chính sách đối với người dân tộc thiểu số, giám sát công tác thi hành án dân sự, giám sát việc thực hiện công tác tiếp dân, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, giám sát kết quả thực hiện việc thi hành pháp luật

Việc tiếp xúc cử tri cũng đã có nhiều đổi mới cả về nội dung và phương thức theo phương châm gần gũi, gắn bó mật thiết với nhân dân, hiểu sâu sắc tâm tư, nguyện vọng và yêu cầu chính đáng của nhân dân. Đại biểu HĐND đã tập trung giành nhiều thời gian nghe cử tri phản ánh ý kiến, tâm tư nguyện vọng. Các cấp, các ngành, các đại biểu HĐND tăng cường trách nhiệm trong việc tiếp thu, giải quyết, trả lời ý kiến cử tri.

Trước các kỳ họp HĐND huyện, phối hợp chặt chẽ với UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện và cấp ủy, chính quyền các xã tổ chức tiếp xúc cử tri trước và sau  các kỳ họp. HĐND bố trí thời gian, lựa chọn địa điểm để cử tri có điều kiện tham gia đông đủ, công tác điều hành các cuộc tiếp xúc cử tri linh hoạt, gợi mở những vấn đề để cử tri tham gia đóng góp ý kiến. Sau kỳ họp, các tổ đại biểu HĐND huyện phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức TXCT để thông báo kết quả kỳ họp và tuyên truyền nội dung các Nghị quyết đã được HĐND huyện thông qua tại kỳ họp. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, các Tổ đại biểu HĐND huyện đã tổ chức được 18 đợt/216 điểm, với sự tham gia của hơn 13.000 lượt cử tri, đóng góp hơn 850 ý kiến, kiến nghị với các cấp chính quyền.

Tại các cuộc tiếp xúc cử tri, đại biểu HĐND huyện đã tích cực, thể hiện tinh thần trách nhiệm của người đại biểu HĐND. Gần gũi quần chúng để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của cử tri và phản ánh trung thực với HĐND tại các kỳ họp, đồng thời đóng góp nhiều ý kiến quan trọng để HĐND xem xét, thảo luận, quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, HĐND  huyện đã tiếp 195 lượt công dân, với 39 đơn, nội dung tiếp công dân chủ yếu liên quan đến đất đai, nguồn nước và một số lĩnh vực khác, những phản ánh này đã  được  chuyển các cơ quan, các ngành thẩm tra, xác minh, tổ chức đối thoại, báo cáo kết quả với HĐND xem xét, giải quyết đảm bảo đúng quy trình.  Ngoài các hoạt động trên, hằng năm HĐND huyện thường xuyên phối hợp tổ chức các  đợt tập huấn, bồi dưỡng kiến thức cho đại biểu HĐND các xã. Duy trì hội nghị giao ban HĐND hai cấp huyện, xã. Tổ chức các đoàn công tác giao lưu trao đổi kinh nghiệm hoạt động HĐND với các huyện trong tỉnh, các huyện của các tỉnh bạn.

Phát huy những kết quả đã đạt được, thời gian tới, Hội đồng nhân dân huyện Si Ma Cai sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng chuẩn bị nội dung các kỳ họp, nâng cao chất lượng hoạt động giám sát, đổi mới nội dung và hình thức tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp,  tăng cường tiếp xúc theo chuyên đề, chú trọng đối thoại trực tiếp, gắn tiếp xúc cử tri với việc tuyên truyền, quán triệt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các Nghị quyết của HĐND, tăng cường công tác phối hợp kiểm tra, làm việc với cơ sở để giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và các ý kiến, kiến nghị cử tri quan tâm,  thực hiện đoàn kết, dân chủ, công khai, minh bạch, đổi mới trong tổ chức và hoạt động. Mỗi đại biểu HĐND huyện không ngừng nghiên cứu, nâng cao trình độ, kiến thức, thể hiện bản lĩnh, chủ động nắm bắt thực tiễn đời sống xã hội tại địa phương để kịp thời phản ánh, kiến nghị các cấp, các ngành đối với các vấn đề quan trọng, bức xúc của địa phương, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh của huyện, làm thay đổi đời sống xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động mọi tầng lớp nhân dân, các ngành, các cấp khắc phục khó khăn, phát huy trí tuệ và nguồn lực địa phương để thực hiện thắng lợi chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

Tráng Hoa – Ban Pháp chế, Hội đồng nhân dân huyện

 

 

1 2 3 4 5  ... 
Tin tức
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1