Bảo hiểm xã hội tự nguyện: "của để dành" cho người lao động tự do

          Bảo hiểm xã hội tự nguyện là loại hình bảo hiểm xã hội do Nhà nước tổ chức mà người tham gia được lựa chọn mức đóng, phương thức đóng phù hợp với thu nhập của mình. Nhà nước có chính sách hỗ trợ tiền đóng bảo hiểm xã hội cho người tham gia.

Để đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch được giao, Ủy ban nhân dân huyện Si Ma Cai yêu cầu thủ trưởng các đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn thực hiện một số nội dung sau:

1. Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện

- Tuyên truyền chính sách BHXH tự nguyện đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức người lao động trong đơn vị để nắm được mục đích, ý nghĩa của chính sách BHXH tự nguyện.

- Vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị tuyên truyền, vận động người thân thuộc diện tham gia BHXH tự nguyện tích cực tham gia BHXH tự nguyện để có thể hưởng lương hưu hàng tháng khi về già và được chăm sóc sức khỏe trọn đời bằng tấm thẻ BHYT khi hưởng lương hưu, sẽ không còn là gánh nặng của gia đình và xã hội khi hết tuổi lao động.

2. UBND các xã, thị trấn

- Tuyên truyền chính sách BHXH tự nguyện đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, cán bộ không chuyên trách, các đoàn thể trên địa bàn và tăng cường tuyên truyền trên hệ thống loa phát thanh của xã, thôn, tổ dân phố.

- Tuyên truyền, vận động trước hết là đội ngũ cán bộ, công chức xã, cán bộ không chuyên trách xã gương mẫu, đi đầu tham gia BHXH tự nguyện cho người thân của mình thuộc diện tham gia BHXH tự nguyện. Phấn đấu mỗi cán bộ, công chức, đảng viên xã phát triển ít nhất 01 đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, góp phần phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện được giao tới xã.

- Chủ động phối hợp với BHXH huyện, Bưu điện huyện tổ chức các hội nghị tuyên truyền, vận động người dân trên địa bàn tham gia BHXH tự nguyện đạt chỉ tiêu giao.

3. Bảo hiểm xã hội huyện

- Cung cấp nội dung, tài liệu tuyên truyền cho các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn.

- Triển khai hệ thống đại lý thu BHXH tự nguyện đến UBND các xã, thị trấn. Đào tạo đội ngũ nhân viên đại lý, thực hiện các nghiệp vụ tuyên truyền, vận động, thu BHXH tự nguyện theo quy định.

- Phối hợp với Bưu điện huyện, UBND các xã, thị trấn tổ chức các hội nghị tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện.

Lê Thanh Nghị 

1 2 3 4 5  ... 
Tin tức
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1