Bế mạc kỳ họp thứ tư Hội đồng nhân dân huyện Si Ma Cai khóa XIV

Sáng ngày 17/12, kỳ họp thứ tư Hội đồng nhân dân huyện Si Ma Cai khoá XIV diễn ra với phiên giải trình, chất vấn và trả lời chất vấn; nghe Chủ tịch UBND huyện Hoàng Văn Dương phát biểu; thông qua các nghị quyết và tiến hành bế mạc, hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình theo kế hoạch đề ra.

Các đại biểu chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp

Trong chương trình làm việc buổi sáng ngày 17/12, kỳ họp đã dành nhiều thời gian để các đại biểu chất vấn và lãnh đạo các phòng ban chuyên môn trả lời chất vấn về những vấn đề đại biểu quan tâm, liên quan đến lĩnh vực tài nguyên môi trường, nông nghiệp, an toàn giao thông,…

Đ/c Hoàng Văn Dương - Chủ tịch UBND huyện phát biểu tại kỳ họp

Tại kỳ họp, đồng chí Hoàng Văn Dương, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đã phát biểu làm rõ thêm một số nội dung các đại biểu, cử tri quan tâm. Tập trung vào một số nội dung lớn đó là: Việc đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021; nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2022; các báo cáo, tờ trình đại biểu tham gia ý kiến, nhất là chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước trên địa bàn năm 2021 và công tác chỉ đạo giải quyết những kiến nghị cử tri quan tâm…

Đồng chí Chủ tịch UBND huyện đánh giá, năm 2021 trong bối cảnh vừa có thuận lợi và không ít khó khăn, có những công việc đã được triển khai quyết liệt, kịp thời, hiệu quả, song cũng còn nhiều việc thực sự chưa đạt yêu cầu đề ra.

Với tinh thần cầu thị, truyền thống đoàn kết, quyết tâm đổi mới, sáng tạo, vượt khó đi lên, UBND huyện luôn tiếp thu các ý kiến phản ánh của cử tri, ý kiến đóng góp của các vị đại biểu HĐND huyện, các Ban HĐND huyện để tiếp tục bổ sung, điều chỉnh trong công tác chỉ đạo, điều hành năm 2022 và những năm tiếp theo. Phấn đấu hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kế hoạch đề ra trong năm 2022, tạo tiền đề thực hiện thành công các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện đã đề ra.

Đại biểu biểu quyết thông qua nghị quyết tại kỳ họp

Sau 1 ngày làm việc khẩn trương, kỳ họp thứ tư Hội đồng nhân dân huyện Si Ma Cai đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình theo kế hoạch. Các đại biểu đã biểu quyết thông qua nghị quyết và tiến hành bế mạc kỳ họp.

Đ/c Đinh Minh Hà - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu bế mạc kỳ họp

Phát biểu bế mạc, đồng chí Đinh Minh Hà - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện nhấn mạnh: Kỳ họp đã dành nhiều thời gian thảo luận, đánh giá kết quả thực hiện tình hình kinh tế - xã hội năm 2021, nhiệm vụ, giải pháp năm 2022 và những năm tiếp theo, để có những quyết sách đúng đắn, kịp thời. Các vị đại biểu HĐND huyện đều thể hiện tinh thần thẳng thắn, khách quan, trách nhiệm đóng góp nhiều ý kiến cho nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2022.

Bước sang năm 2022, dự báo sẽ tiếp tục phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Hội đồng nhân dân huyện đề nghị UBND huyện, các cơ quan, ban ngành của huyện và kêu gọi cộng đồng các doanh nghiệp, các tầng lớp nhân dân tiếp tục phát huy sức mạnh đoàn kết, đồng sức, đồng lòng và chủ động, trách nhiệm cao nhất để thực hiện mục tiêu phòng, chống dịch bệnh và phục hồi phát triển kinh tế, phấn đấu hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Trước mắt, tiếp tục quan tâm thực hiện một số nội dung sau:

- Một là, UBND huyện, các cơ quan, đơn vị, các tổ chức hữu quan chuẩn bị các điều kiện bảo đảm thi hành kịp thời, có hiệu quả các Nghị quyết đã được HĐND huyện thông qua; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, giám sát việc tổ chức thực hiện Nghị quyết; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, góp phần đưa các nội dung của Nghị quyết sớm đi vào cuộc sống. Đây là trách nhiệm tương đối nặng nề, đòi hỏi các cấp, các ngành phải nỗ lực nhiều hơn nữa để hoàn thành nhiệm vụ đã được HĐND huyện giao.

- Hai là, Tiếp tục xác định thực hiện đồng thời nhiệm vụ kép vừa chủ động tiếp tục thực hiện các giải pháp trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, vừa khôi phục phát triển kinh tế - xã hội tạo tiền đề phát triển cho cả giai đoạn 5 năm 2021-2025.

- Ba là, Thực hiện các giải pháp đẩy mạnh tăng nguồn thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, thu từ đất và các nguồn thu khác.

- Bốn là, Tiếp tục quan tâm phát triển giáo dục, y tế, văn hóa, đảm bảo an sinh xã hội cho nhân dân trên địa bàn huyện; tăng cường công tác quốc phòng an ninh, quản lý biên giới, mốc giới, đẩy mạnh các hoạt động đối ngoại.

- Năm là, Đối với Thường trực HĐND, các Ban HĐND, các Tổ đại biểu, đại biểu HĐND huyện  tiếp tục đổi mới, khoa học nâng cao chất lượng hoạt động; tăng cường hoạt động giám sát, khảo sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết đã được HĐND huyện thông qua tại kỳ họp này; đồng thời có những nhận xét, đánh giá kiến nghị các cấp, các ngành chức năng phát huy mặt đạt được và khắc phục hạn chế, vướng mắc trong triển khai thực hiện các chính sách tại địa phương qua đó góp phần hoàn thành mục tiêu chung phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Thanh Nghị 

1 2 3 4 5  ... 
Tin tức
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1