CHUNG TAY ỦNG HỘ QUỸ VẮC XIN PHÒNG COVID-19

          Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 779/QĐ-TTg ngày 26 tháng 5 năm 2021, thành lập Quỹ vắc xin phòng Covid-19 Việt Nam để tiếp nhận, quản lý, sử dụng các nguồn tài trợ, hỗ trợ, đóng tự nguyện bằng tiền, vắc xin của các tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước và các nguồn vốn hợp pháp khác cho hoạt động mua, nhập khẩu vắc xin, nghiên cứu, sản xuất vắc xin trong nước và sử dụng vắc xin phòng Covid-19 cho người dân.

          Quỹ vắc xin phòng Covid-19 Việt Nam do Bộ Tài chính quản lý, có chức năng quản lý, điều phối các nguồn lực tài chính, hiện vật của Quỹ để tài trợ, hỗ trợ cho hoạt động mua, nhập khẩu vắc xin, nghiên cứu, sản xuất vắc xin trong nước và sử dụng vắc xin phòng dịch Covid-19.

          Quỹ hoạt động không vì mục đích lợi nhuận, sử dụng vốn đúng mục đích và phù hợp với quy định của pháp luật, đảm bảo công khai, minh bạch, tiết kiệm, hiệu quả; chịu sự kiểm tra, thanh tra, kiểm toán về các hoạt động tài chính của các cơ quan quản lý nhà nước về tài chính và Kiểm toán nhà nước; giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và cộng đồng.

          Quỹ sẽ tự chấm dứt hoạt động và giải thể sau khi cơ quan có thẩm quyền công bố hoàn thành việc tiêm vắc xin phòng dịch Covid-19 cho người dân; số dư của Quỹ (nếu có) được nộp toàn bộ vào ngân sách trung ương để bổ sung nguồn lực mua vắc xin cho Chương trình tiêm chủng mở rộng của Nhà nước.

          Vì sức khỏe, an toàn của bản thân, gia đình và cộng đồng, bằng tình cảm sâu sắc, trách nhiệm và điều kiện của mình, các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, các cá nhân trong và ngoài nước tiếp tục chung sức, đồng lòng, tích cực tham gia ủng hộ, quyên góp, tài trợ cho Quỹ vắc xin phòng Covid-19 Việt Nam.

          Thông tin tài khoản tiếp nhận ủng hộ, quyên góp, tài trợ cho Quỹ vắc xin phòng Covid-19 Việt Nam như sau:

          1. Sở Giao dịch Kho bạc Nhà nước:

          - Tên tài khoản: Quỹ vắc-xin phòng Covid-19.

          - Số hiệu tài khoản tiền Việt Nam: 3761.0.9098866.91999;

          Tài khoản đô la Mỹ: 3761.0.9098869.91999;

          Tài khoản đồng euro: 3761.0.9098786.91999.

          2. Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Chi nhánh Hà Nội:

          - Tên tài khoản: Quỹ vắc-xin phòng Covid-19.

          - Số hiệu tài khoản tiền Việt Nam: 21110009116868;

          Tài khoản đô la Mỹ: 21110371116868;

          Tài khoản đồng euro: 21110142996868.

          3. Cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên và Nhân dân trên địa bàn huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai ủng hộ trực tiếp kinh phí mua vắc xin phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại Ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện Si Ma Cai (Địa chỉ tầng 1, trụ sở khối cơ quan, đoàn thể, điện thoại: 0374889844).

          Hãy chung tay ủng hộ Quỹ vắc xin phòng Covid-19 Việt Nam./. 

Thanh Nghị
1 2 3 4 5  ... 
Tin tức
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1