Công bố các Quyết định bổ nhiệm viên chức lãnh đạo, quản lý ngành Giáo dục - Đào tạo.

    Ngày 16/1, Phòng Nội vụ huyện Si Ma Cai đã phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, tổ chức công bố các Quyết định của Chủ tịch UBND huyện Si Ma Cai về bổ nhiệm viên chức lãnh đạo quản lý Ngành Giáo dục đối với các đơn vị trường học: MN số 1 thị trấn Si Ma Cai, Mầm non xã Nàn Sín, Tiểu học xã Bản Mế.

anh tin bai

Quang cảnh hội nghị

 

    Trong đợi này, Chủ tịch UBND huyện Si Ma Cai đã bổ nhiệm 03 viên chức ngành Giáo dục - Đào tạo huyện đảm nhiệm chức vụ lãnh, quản lý tại các đơn vị trường học trên địa bàn huyện.
Theo Quyết định điều động, bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Thị Diến, Giáo viên trường MN số 1 thị trấn Si Ma Cai, được bổ nhiệm làm Phó hiệu Trưởng trường MN số 1 thị trấn Si Ma Cai, đồng chí Phạm Thị Quản, giáo viên trường MN xã Nàn Sín được bổ nhiệm làm Phó hiệu trưởng trường MN xã Nàn Sín, đồng chí Vàng Thị Thiêu, giáo viên trường tiểu học xã  Bản Mế được bổ nhiệm làm Phó hiệu trưởng trường tiểu học xã  Bản Mế. 

anh tin bai

Trao Quyết định cho các đồng chí được bổ nhiệm

     Thay mặt các đồng chí viên chức được bổ nhiệm trong lần này, đồng Nguyễn Thị Diến, Phó hiệu trưởng trường Mầm non số 1 thị trấn Si Ma Cai hứa tiếp tục rèn luyện phẩm chất đạo đức, nghiệp vụ chuyên môn, phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị của địa phương; góp phần xây dựng ngành giáo dục ngày càng phát triển đáp ứng yêu cầu giáo dục trong giai đoạn mới.
     Nhân dịp này, các đồng chí lãnh đạo Phòng Nội vụ, lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện đã tặng hoa chúc mừng các đồng chí được bổ nhiệm trong đợt này./. 

Vũ Chiến - Giàng Măng
1 2 3 4 5  ... 
Tin tức
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1