Đ/c Hoàng Văn Dương - Chủ tịch UBND huyện làm việc với Ngành Giáo dục

Ngày 30/3/2021, đồng chí Hoàng Văn Dương - Chủ tịch UBND huyện, chủ trì buổi làm việc với Ngành Giáo dục huyện Si Ma Cai. Tham dự có Lãnh đạo phòng Nội vụ, phòng Tài chính - Kế hoạch, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng, Văn phòng HĐND - UBND huyện; Lãnh đạo, chuyên viên phòng GD&ĐT và Hiệu trưởng các đơn vị trường trực thuộc.

Đ/c Hoàng Văn Dương - Chủ tịch UBND huyện chủ trì buổi làm việc

Đồng chí Chủ tịch UBND huyện đánh giá cao công tác chuẩn bị nội dung, triệu tập thành phần tham dự buổi làm việc đảm bảo theo yêu cầu. Học kỳ I năm học 2020 - 2021, chất lượng giáo dục có sự chuyển biến, có 49 học sinh đạt giải học sinh giỏi cấp huyện, 8 học sinh đạt giải học sinh giỏi cấp tỉnh; có 8 dự án đạt giải cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp huyện, 9 học sinh đạt giải Huy chương vàng môn đẩy gậy tại Hội khỏe phù đổng cấp tỉnh. Tuy nhiên vẫn còn một số tồn tại, hạn chế đó là: Tỷ lệ học sinh cấp THCS đi học chuyên cần một số thời điểm chưa cao, còn 52 học sinh bỏ học; chất lượng giáo dục so với các huyện vùng cao còn thấp, tỷ lệ học sinh giỏi cấp huyện, cấp tỉnh chưa cao (đặc biệt là các trường đạt chuẩn quốc gia); một số giáo viên còn hạn chế trong giao tiếp, kỹ thuật dạy học, kỹ năng sống, năng lực chuyên môn yếu; đội ngũ cán bộ quản lý chưa phát huy được vai trò nòng cốt chuyên môn; việc đánh giá, xếp loại chưa nghiêm túc, thiếu thực chất dẫn đến khó phân loại được giáo viên,… chưa thực hiện tốt việc động viên, khích lệ để giữ chân những giáo viên có năng lực chuyên môn tốt.

Đ/c Nguyễn Thị Kiều Oanh - Trưởng phòng GD&ĐT báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ và phương hướng trong thời gian tới

Các đồng chí Lãnh đạo, chuyên viên phòng GD&ĐT, Hiệu trưởng các trường phát biểu tại buổi làm việc

Đ/c Lê Đình Nghiệp - Trưởng phòng Nội vụ phát biểu ý kiến tại buổi làm việc

Đ/c Bùi Trung Dũng - Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch phát biểu ý kiến tại buổi làm việc

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Chủ tịch UBND huyện yêu cầu Phòng Giáo dục và Đào tạo, các cơ quan, đơn vị, các trường thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

1. Phòng Giáo dục và Đào tạo

­- Phối hợp với phòng Nội vụ tham mưu UBND huyện làm tốt công tác quy hoạch cán bộ quản lý; bố trí sắp xếp đội ngũ hiện có, tham mưu cho huyện tuyển đủ giáo viên đảm bảo cơ cấu bộ môn đáp ứng được công tác giảng dạy và nâng cao chất lượng dạy học. Lựa chọn, đề xuất con người về làm chuyên môn phòng đảm bảo chỉ tiêu biên chế quản lý nhà nước đã giao.

- Quyết liệt, quyết tâm xây dựng đôi ngũ cốt cán chuyên môn cấp huyện, phải có sự kế cận; tăng cường tổ chức các hoạt động sinh hoạt chuyên môn để cán bộ quản lý, giáo viên cùng tham gia, rèn luyện nâng cao chuyên môn.

- Chỉ đạo, triển khai thực hiện nghiêm túc công tác đánh giá, phân xếp loại cán bộ quản lý, giáo viên đảm bảo đúng thực chất, từ đó xây dựng kế hoạch và cử đi đào tạo bồi dưỡng (phân loại, đề xuất bồi dưỡng tại huyện). Sau khi đào tạo, bồi dưỡng nếu cán bộ quản lý, giáo viên vẫn không đảm bảo yêu cầu, còn hạn chế về năng lực chuyên môn nghiệp vụ sẽ xem xét bố trí công việc khác hoặc thực hiện tinh giản biên chế theo quy định.

- Kiểm tra, giám sát Hiệu trưởng các trường trong việc chủ trì các cuộc sinh hoạt chuyên môn tại đơn vị hoặc phân chéo Hiệu trưởng chủ trì sinh hoạt chuyên môn ở các cụm trường để chỉ đạo chuyên môn, tăng cường kết nối.

- Xây dựng phương án tổ chức khảo sát, nghiệm thu chất lượng cuối năm đảm bảo khách quan, thực chất, không chạy theo thành tích; gắn chất lượng với việc đánh giá, xếp loại cán bộ quản lý, giáo viên và tập thể đơn vị trường.

- Tham mưu UBND huyện xây dựng kế hoạch, lộ trình thực hiện phổ cập giáo dục cho trẻ mầm non 4 tuổi vào năm 2023. Bổ sung các hạng mục ưu tiên đầu tư đề xuất với Tỉnh tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong tháng 4 năm 2021.

- Phối hợp với phòng Tài chính - Kế hoạch rà soát nhu cầu đầu tư, xây dựng, sửa chữa cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị dạy học cho các đơn vị trường theo thứ tự ưu tiên: Các trường ở xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới; công tác phổ cập giáo dục trẻ 4 tuổi; đảm bảo mức tối thiểu cho các trường; thiết yếu trong sinh hoạt của học sinh, giáo viên.

2. Phòng Nội vụ

- Phối hợp với phòng GD&ĐT tham mưu UBND huyện quy hoạch cán bộ quản lý các trường, sắp xếp bố trí cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên đảm bảo số lượng, cơ cấu bộ môn và đảm bảo xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia.

- Chủ trì, phối hợp với phòng Tài chính - Kế hoạch, phòng Giáo dục và Đào tạo hàng năm đánh giá, xếp loại đội ngũ kế toán các trường học đảm bảo đúng thực chất, đúng năng lực và tham mưu UBND huyện luôn chuyển, điều động, giao phụ trách kế toán các cụm trường cho phù hợp.

3. Phòng Tài chính - Kế hoạch

- Chủ trì, phối hợp với phòng Giáo dục và Đào tạo rà soát nhu cầu đầu tư, xây dựng, sửa chữa cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị dạy học cho các trường theo thứ tự ưu tiên: Các trường ở xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới; công tác phổ cập giáo dục trẻ 4 tuổi; đảm bảo tối thiểu cho các trường; thiết yếu trong sinh hoạt của học sinh, giáo viên.

- Tham mưu UBND huyện cân đối, bố trí nguồn kinh phí cho phòng Giáo dục và Đào tạo giao từ đầu năm theo bình quân hàng năm để tổ chức các hoạt động chuyên môn chung của ngành.

4. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng

Đôn đốc các đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ xây dựng, sửa chữa các công trình đảm bảo tiến độ, chất lượng. Đặc biệt là sửa chữa các phòng làm việc của trụ sở Phòng Giáo dục và Đào tạo. Việc xây dựng, sửa chữa có kế hoạch triển khai trong hè để đảm bảo an toàn cho học sinh và chuẩn bị cơ sở vật chất cho năm học mới.

5. Các trường học

- Tăng cường công tác tham mưu với Đảng ủy, UBND, Ban chỉ đạo công tác giáo dục xã, thị trấn trong việc duy trì tỷ lệ học sinh đi học chuyên cần. Đối với số học sinh bỏ học từ năm học trước, chưa ra lớp nếu không thể huy động được thì thực hiện báo giảm số lượng.

- Hiệu trưởng các trường phải quyết liệt, quyết tâm xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ, đặc biệt là đội ngũ cốt cán chuyên môn. Xây dựng kỷ cương kỷ luật, đánh giá cán bộ giáo viên phải công bằng, đúng quy định, thẳng thắn, không nâng đỡ, không cào bằng; động viên, khích lệ kịp thời để giữ chân những giáo viên có năng lực chuyên môn tốt.

- Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng phải là người đi đầu trong việc xây dựng nòng cốt chuyên môn, chủ trì tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên môn, hướng dẫn giáo viên còn yếu về chuyên môn. Kiểm soát chặt chẽ từng tiết dạy của giáo viên, tăng cường dự giờ thường xuyên, dự giờ đột xuất để đánh giá đúng năng lực của từng giáo viên.

- Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu kém; có các giải pháp để kết nối các thầy cô ở các trường cùng bồi dưỡng học sinh giỏi. Trong đó Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng phải là người đi đầu.

- Có giải pháp quyết liệt trong phối hợp quản lý học sinh giữa gia đình, nhà trường và cấp ủy chính quyền xã, thị trấn; tăng cường tuyên truyền, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của học sinh; tổ chức các hoạt động ngoại khóa tuyên tuyền về hệ lụy của tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống và giáo dục các kỹ năng sống cho học sinh.

- Thực hiện tốt việc đánh giá học sinh theo năng lực, tăng kiểm tra đánh giá thường xuyên; có phương pháp kiểm tra đánh giá chéo để đảm bảo khách quan./.

Lê Thanh Nghị 

1 2 3 4 5  ... 
Tin tức
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1