Đại hội đại biểu phụ nữ huyện Si Ma Cai lần thứ XV, nhiệm kỳ 2021-2026 thành công tốt đẹp

          Ngày 05/8/2021, Đại hội đại biểu phụ nữ huyện Si Ma Cai lần thứ XV, nhiệm kỳ 2021-2026 với chủ đề "Đoàn kết, sáng tạo, đổi mới, phát triển". Tham dự Đại hội có đồng chí Đinh Minh Hà - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, đồng chí Lý Seo Vảng - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, đồng chí Hoàng Văn Dương - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, đồng chí Trần Bích Sửu - Ủy viên Ban thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện, đồng chí Vũ Thị Tân - Phó Chủ tịch Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh Lào Cai. Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị và phóng viên Trung tâm Văn hóa, thể thao - Truyền thông huyện. Để đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, 100% đại biểu dự Đại hội được xét nghiệm SARS-Cov-2 và thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch.

Đại hội đại biểu phụ nữ huyện Si Ma Cai lần thứ XV, với phương châm “Đoàn kết - Sáng tạo - Đổi mới - Phát triển” đại diện cho ý chí nguyện vọng và trí tuệ của phụ nữ toàn huyện. Đại hội có nhiệm vụ đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ huyện nhiệm kỳ 2016 - 2021; bầu Ban chấp hành Hội LHPN huyện khóa mới để lãnh đạo phong trào phụ nữ; bầu ra đoàn đại biểu đi dự Đại hội phụ nữ tỉnh Lào Cai lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2021- 2026. Quyết định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp hoạt động Hội và phong trào phụ nữ 5 năm tới và những năm tiếp theo với chủ đề “Phụ nữ Si Ma Cai phát huy truyền thống, đoàn kết, đổi mới, sáng tạo xây dựng tổ chức Hội hoạt động, hiệu quả, vì hạnh phúc của phụ nữ” góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Si Ma Cai lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam huyện tặng hoa chúc mừng Đại hội

Theo báo cáo chính trị, nhiệm kỳ 2016-2021, phong trào thi đua “Phụ nữ tích học tập, lao động, sáng tạo, xây dựng gia đình, hạnh phúc”; hai Cuộc vận động; các khâu đột phá của Trung ương Hội, của tỉnh đã được các cấp Hội triển khai sâu rộng. Đến nay, 9/9 nhóm chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh lần thứ XVII, 7/7 nhóm chỉ tiêu của Đại hội phụ nữ toàn quốc lần thứ XII, được các cấp Hội triển khai, thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu đề ra. Đối với 10/10 nhóm chỉ tiêu của Đại hội đại biểu phụ nữ huyện Si Ma Cai khóa XIV, nhiệm kỳ 2016- 2021 cơ bản đạt và vượt, cụ thể 6/10 chỉ tiêu vượt; 4/10 chỉ tiêu đạt trong đó có những chỉ tiêu vượt ở mức cao (1, 2, 4, 6, 7, 10). Những chỉ tiêu khó đạt, đạt không bền vững như: Chỉ tiêu (3) hỗ trợ phụ nữ nghèo vay vốn thoát nghèo, mỗi năm toàn huyện hỗ trợ được 10 phụ nữ khởi nghiệp, mỗi cơ sở giúp được ít nhất 1 hộ thoát nghèo; Chỉ tiêu (5) vận động phụ nữ thực hiện giám sát, phản biện xã hội và đóng góp ý kiến, phản biện xã hội ít nhất 01 văn bản dự thảo liên quan...

Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND chụp ảnh lưu với Ban chấp hành Hội liên hiệp phụ nữ huyện khóa mới

Đại hội thống nhất đề ra 07 chỉ tiêu chủ yếu nhiệm kỳ 2021 - 2026 như sau:

1. Hàng năm, mỗi cơ sở Hội tổ chức ít nhất 02 hoạt động tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống; có ít nhất 01 loại hình hoạt động để vận động phụ nữ rèn luyện sức khỏe, phẩm chất đạo đức, kiến thức, kỹ năng.

2. Hàng năm, mỗi cơ sở Hội giúp 02 hộ có phụ nữ thoát nghèo, thoát cận nghèo. Phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ, hỗ trợ nâng cao năng lực cho 40 phụ nữ là chủ hộ chủ doanh nghiệp, quản ký HTX, chủ hộ kinh doanh. Đến cuối nhiệm kỳ, vận động, hỗ trợ thành lập mới 01 tổ hợp tác xã có phụ nữ tham gia quản lý; thành lập 01 tổ phụ nữ kinh doanh.

3. Đến cuối nhiệm kỳ, 80% phụ nữ, trẻ em gái là nạn nhân của bạo lực gia đình, nạn nhân mua bán người trở về khi được phát hiện được các cấp Hội hỗ trợ tiếp cận ít nhất một dịch vụ trợ giúp xã hội.

4. Hàng năm mỗi cơ sở Hội vận động, hỗ trợ 02 hộ gia đình đạt tiêu chí gia đình “5 không, 3 sạch” bền vững; mỗi cơ sở Hội đăng ký và thực hiện ít nhất 01 công trình/phần việc góp phần xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh. 

5. Hàng năm, duy trì tỷ lệ thu hút hội viên từ 77% trở lên; 85% trở lên cơ sở Hoàn thành tốt nhiệm vụ. Cuối nhiệm kỳ tăng thêm mới ít nhất 300 hội viên.

6. Hàng năm, ít nhất 30% chi hội trưởng được nâng cao kiến thức, kỹ năng công tác Hội thông qua hình thức trực truyến của các cấp Hội; cuối nhiệm kỳ, 100% cán bộ Hội chuyên trách các cấp sử dụng thành thạo các phần mềm cơ bản trong công tác Hội.

7. Hằng năm Hội LHPN cấp huyện, Hội phụ nữ cấp cơ sở chủ trì giám sát ít nhất 01 chính sách và góp ý ít nhất 01 văn bản của cấp ủy, chính quyền.

          Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành khóa mới gồm 21 đồng chí, bầu ra Ban thường vụ gồm 5 đồng chí, đồng chí Dương Thị Hoa đã tái cử chức danh Chủ tịch Hội liên hiệp phụ nữ huyện, đồng chí Nguyễn Thị Hải tái cử chức danh Phó Chủ tịch Hội liên hiệp phụ nữ huyện. Đại hội bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh Lào Cai lần thứ XVIII gồm 10 đồng chí (trong đó có 01 đại biểu dự khuyết)./.

Thanh Nghị
1 2 3 4 5  ... 
Tin tức
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1