Đảng ủy xã Lùng Thẩn tổ chức hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2021

Vừa qua, Đảng ủy xã Lùng Thẩn, huyện Si Ma Cai đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021 và triển khai Chỉ thị số 04-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng kinh tế; Quy chế số 09-QC/TU, ngày 08 tháng 6 năm 2021 Quy chế bảo vệ bí mật Nhà nước trong các cơ quan đảng, MTTQ, đoàn thể trên địa bàn tỉnh Lào Cai. Đồng chí Giàng Seo Vần – UVBCH Đảng bộ huyện, Bí thư Đảng ủy chủ trì Hội nghị.

Năm 2021 là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, là năm diễn ra cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Đảng ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã đã đề ra, các nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng đầu năm, các chỉ tiêu kế hoạch năm 2021; lãnh đạo thực hiện thành công cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026; các lĩnh vực kinh tế, văn hóa - xã hội của xã đạt nhiều kết quả; công tác Quốc phòng – An ninh được giữ vững; công tác xây dựng Đảng được triển khai thực hiện có hiệu quả.

Công tác kiểm tra, giám sát được cấp ủy quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện tốt. Ngay từ đầu năm, Đảng ủy, UBKT Đảng ủy đã chủ động xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát và triển khai thực hiện theo chương trình, kế hoạch đề ra. Trong 6 tháng đầu năm Đảng ủy đã tiến hành kiểm tra, giám sát 06 cuộc đối với 06 chi bộ trực thuộc và 07 đảng viên; UBKT Đảng ủy kiểm tra đối với 04 tổ chức đảng và 05 đảng viên; triển khai thực hiện Hướng dẫn số 13- HD/UBKTTW ngày 02/12/2020 của UBKTTW về giải quyết tố cáo, khiếu nại về bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 của cấp ủy, tổ chức đảng, UBKT các cấp; chỉ đạo UBKT đảng ủy thực hiện toàn diện các nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng, chú trọng công tác tham mưu và thực hiện nhiệm vụ cấp ủy giao, phân bổ và thực hiện các chỉ tiêu, mục tiêu theo Đề án số 16-ĐA/TU của Tỉnh ủy Lào Cai và Kế hoạch số 47-KH/HU, ngày 19/3/2021 của Huyện ủy Si Ma Cai thực hiện Đề án số 16 của Tỉnh ủy năm 2021.

Hội nghị đã thảo luận tập trung vào đánh giá những kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm, những tồn tại, hạn chế và các giải pháp triển khai thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021.

Kết luận Hội nghị đồng chí Bí thư Đảng ủy đã biểu dương, ghi nhận những kết quả mà Đảng bộ xã đạt được trong 6 tháng đầu năm trên tất cả các lĩnh vực; chỉ ra những khó khăn, hạn chế, vướng mắc cần khắc phục; những nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp cần triển khai thực hiện quyết liệt trong 6 tháng cuối năm 2021. Đồng chí yêu cầu trong thời gian tới cần tiếp tục tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu phát triển kinh tế- xã hội; triển khai thực hiện các phong trào thi đua đã phát động, đẩy mạnh công tác duy tu bảo dưỡng đường giao thông nông thôn, cải tạo vệ sinh môi trường nông thôn, xây dựng nông thôn mới. Tăng cường công tác tuyên truyền, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của nhân dân, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, công tác phát triển đảng viên, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng; bảo đảm sự lãnh đạo của đảng trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng; tập trung giải quyết dứt điểm đơn thư tố cáo, khiếu nại đối với tổ chức đảng và đảng viên (nếu có). Phấn đấu hoàn thành thắng lợi, toàn diện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2021 đã đề ra.

Đinh Thị Khoa
1 2 3 4 5  ... 
Tin tức
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1