Điểm mới của Nghị định 112/2020/NĐ-CP về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức là một trong những căn cứ pháp lý góp phần thực hiện tốt Nghị quyết 06-NQ/HU

      Ngày 18/9/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 112/2020/NĐ-CP về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức. Nghị định số 112/2020/NĐ-CP lần đầu tiên đã gộp các quy định về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức ở 4 nghị định khác nhau về chung một nghị định, tạo sự thống nhất, thuận tiện cho việc áp dụng pháp luật. Áp dụng thống nhất đối với cán bộ, công chức, viên chức từ Trung ương tới địa phương; kể cả đối với cán bộ, công chức, viên chức đã nghỉ việc, nghỉ hưu. Trong đó Nghị định quy định rõ các hành vi bị xử lý kỷ luật đối với cán bộ; công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý; công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý; viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý; viên chức giữ chức vụ lãnh đạo quản lý.

          Đặc biệt, Nghị định quy định rõ việc xử lý cán bộ, công chức, viên chức ở hình thức khiển trách nếu vi phạm quy định về phòng, chống bạo lực gia đình; dân số hôn nhân và gia đình; bình đẳng giới, an sinh xã hội; quy định khác của pháp luật liên quan đến cán bộ, công chức. Đây là một trong những căn cứ pháp lý để triển khai thực hiện tốt Nghị quyết số 06-NQ/HU ngày 31/7/2020 của Huyện ủy Si Ma Cai về "tăng cường sự lãnh đạo về công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình và giảm thiểu tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống trên địa bàn huyện Si Ma Cai, nhiệm kỳ 2020-2025".

          Chi tiết Nghị định số 112/2020/NĐ-CP tại đây./.

Lê Thanh Nghị 

1 2 3 4 5  ... 
Tin tức
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1