Giám sát kết quả thực hiện Nghị quyết phối hợp thực hiện giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đô thi văn minh trên địa bàn huyện Si Ma Cai

          Ngày 02/11/2020, đồng chí Dương Đức Toàn - Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lào Cai cùng các đồng chí trong Đoàn giám sát kết quả thực hiện Nghị quyết phối hợp thực hiện giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh trên địa bàn huyện Si Ma Cai. Tham dự có đồng chí Lý Xuân Thành - UVBTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện; đồng chí Giàng Sín Chớ - Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam huyện; Lãnh đạo phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn, phòng Lao động - TBXH, Văn phòng HĐND - UBND huyện.

Đoàn giám sát làm việc với xã Bản Mế

Đ/c Lý Sín Phong - Bí thư Đảng ủy xã Bản Mế báo cáo kết quả thực hiện

Đ/c Dương Đức Toàn - Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Lào Cai thông báo nội dung làm việc với UBND huyện

Đ/c Lý Xuân Thành - UVBTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện thông qua báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết

Đ/c Giàng Sín Chớ - Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam huyện báo cáo làm rõ thêm các kết quả phối hợp thực hiện Nghị quyết

          Nghị quyết liên tịch số 01/NQLT/UBND-MTTQ ngày 14/4/2017 giữa UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh về phối hợp thực hiện giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh trên địa bàn tỉnh Lào Cai" đã được UBND huyện, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện cụ thể hóa bằng Nghị quyết liên tịch số 01/NQLT/UBND-MTTQ ngày 10/8/2017 giữa UBND và MTTQ Việt Nam huyện. Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã phối hợp với tổ chức thành viên tích cực tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết tới đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân thông qua hệ thống MTTQ các cấp trong huyện. Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành các văn bản chỉ đạo, lãnh đạo phối hợp với Ủy ban MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội tổ chức thực hiện. Ủy ban MTTQ hàng năm đều ban hành các kế hoạch giám sát, đối thoại của mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội. Thông qua việc triển khai thực hiện Nghị quyết liên tịch, các chương trình giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện đã huy động được sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị với ý thức và tinh thần trách nhiệm cao; sự đồng thuận, nhất trí của người dân, qua đó tạo nên sức lan tỏa trong công tác giảm nghèo trên địa bàn huyện. Công tác xóa đói giảm nghèo đã góp phần quan trọng giữ vững tình hình an ninh trật tự trên địa bàn luôn ổn định, đời sống tinh thần của nhân dân được nâng lên, các giải pháp hỗ trợ sản xuất đã được chú trọng, đặc biệt là chương trình khuyến nông - khuyến lâm nhằm chuyển giao khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Công tác y tế, giáo dục ngày càng được nâng cao, nhận thức của nhân dân về chuyển dịch cơ cấu kinh tế giảm nghèo đã được nâng lên rõ rệt. Đến nay, tỷ lệ hộ nghèo của huyện giảm còn 12,35%, giảm bình quân trên 8%/năm. 100% hộ nghèo và người DTTS được mua BHYT, 100% học sinh nghèo là dân tộc thiểu số và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn thuộc diện nghèo được miễn toàn bộ học phí và các khoản đóng góp xây dựng trường lớp, được hỗ trợ sách giáo khoa, đồ dùng học tập, 100% hộ nghèo có nhu cầu vay vốn được tiếp cận vay vốn ưu đãi để sản xuất kinh doanh./.

Lê Thanh Nghị 

1 2 3 4 5  ... 
Tin tức
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1