Hội nghị chuẩn bị năm học 2021-2022

Ngày 11/8/2021, đồng chí Hoàng Văn Dương - Chủ tịch UBND huyện chủ trì Hội nghị chuẩn bị năm học 2021-2022 bằng hình thức trực tuyến. Tham dự tại điểm cầu truyền hình huyện có đồng chí Đặng Văn Trịnh - Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy, Chủ tịch Hội nông dân huyện, Thành viên Ban chỉ đạo công tác giáo dục huyện.

Đ/c Hoàng Văn Dương - Chủ tịch UBND huyện chủ trì Hội nghị

Đ/c Nguyễn Thị Kiều Oanh - Trưởng phòng GD&ĐT báo cáo kết quả thực hiện năm học 2020-2021, phương hướng nhiệm vụ năm học 2021-2022

Theo báo cáo tại Hội nghị, số học sinh bỏ học, không ra lớp trong năm học 2020-2021 là 182 học sinh, giảm 131 học sinh so với năm học 2019 - 2020 (THCS 69 học sinh, giảm 54 học sinh; THPT 113 học sinh, giảm 77 học sinh). Trong đó số học sinh lớp 10 bỏ học, không ra lớp sau tuyển sinh là 65 học sinh. Tỷ lệ chuyên cần hàng ngày trung bình đạt 97,5% trở lên, tăng 1,7% so với năm học trước (cấp MN 97,9%, cấp TH 98,9%, cấp THCS 96,3%; cấp THPT 96,7%).

Các đại biểu dự Hội nghị phát biểu ý kiến

Đ/c Đặng Văn Trịnh - Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy phát biểu ý kiến tại Hội nghị

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn thực hiện tốt một số nội dung:

1. Công tác tham mưu, chỉ đạo triển khai thực hiện

1.1. Phòng Giáo dục và Đào tạo

- Tham mưu Huyện ủy, UBND huyện ban hành chỉ thị thực hiện nhiệm vụ nhiệm vụ năm học 2021-2022 trên cở sở hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, UBND tỉnh và phải sát với tình hình thực tế của huyện.

- Tham mưu UBND huyện hướng dẫn thực hiện khung biên chế thời gian năm học 2021-2022 cho các trường học trên địa bàn huyện và Trung tâm GDNN&GDTX huyện.

- Chủ trì, phối hợp với Phòng Nội vụ tham mưu: UBND huyện sớm giao chỉ tiêu biên chế cho từng trường; bổ nhiệm, điều động, luân chuyển cán bộ quản lý trường học; phương án tuyển bổ sung giáo viên còn thiếu, ký hợp đồng giáo viên từ ngày 15/8/2021; bố trí tăng cường giáo viên giữa các đơn vị trường học để giải quyết tình trạng thiếu giáo viên (một giáo viên có thể dạy 2 đến 3 trường gần nhau). Đến ngày 15/8/2021, không giải quyết chuyển vùng giáo viên ở những bộ môn huyện đang thiếu; việc luân chuyển giáo viên yêu cầu phải tính toán đảm bảo cân đối giữa các trường, quan tâm đến hoàn cảnh và phải phù hợp.

- Chủ trì, phối hợp với Phòng Tài chính - Kế hoạch, Bảo hiểm xã hội huyện và các ngành liên quan xây dựng tài liệu tuyên truyền, nhấn mạnh các chế độ chính sách của Nhà nước có sự thay đổi trong thời gian vừa qua, chuyển cho các cơ quan khối tuyên truyền, các xã, thị trấn trước ngày 23/8/2021 để phục vụ công tác tuyên truyền.

- Xây dựng phương án, kịch bản tổ chức khai giảng, tổ chức giảng dạy trong từng điều kiện cụ thể: huyện không có dịch; có trường hợp F0, F1; trong trường hợp huyện cách ly, phong tỏa.

- Xây dựng phương án bồi dưỡng giáo viên đầu năm học và trong suốt năm học đảm bảo yêu cầu giáo viên phải đủ năng lực giảng dạy, đặc biệt là giáo viên dạy các lớp thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới; phối hợp với các xã, thị trấn huy động các phòng họp trực tuyến để bồi dưỡng trực tuyến chuyên môn cho giáo viên.

- Tham mưu kiện toàn Ban chỉ đạo công tác giáo dục huyện, phân công nhiệm vụ từng thành viên Ban chỉ đạo huyện phụ trách các xã, thị trấn (phân công các thành viên có chức vụ, năng lực, trách nhiệm cao phụ trách 4 xã vùng 1); xây dựng kế hoạch để Ban chỉ đạo huyện làm việc hàng tháng với xã, thị trấn có tỷ lệ học sinh đi học chuyên cần thấp; tham mưu chỉ đạo các xã, thị trấn kiện toàn Ban chỉ đạo cấp xã xong trước ngày 20/8/2021.

1.2. Các trường THPT, PTDTNT THCS&THPT báo cáo, đề nghị Sở GD&ĐT phương án tuyển bổ sung giáo viên đảm bảo đủ cơ cấu bộ môn, đáp ứng yêu cầu dạy học và nâng cao chất lượng giáo dục.

Trường THPT số 1 báo cáo, xin ý kiến Sở GD&ĐT thống nhất với UBND huyện về phương án khắc phục sạt lở trong đợt mưa bão vừa qua; chủ động huy động lực lượng học sinh khơi thông, khắc phục tạm thời để đảm bảo an toàn chuẩn bị các điều kiện cho năm học mới.

2. Việc tổ chức, triển khai thực hiện các nhiệm vụ giáo dục

- Cấp ủy, chính quyền từ huyện đến xã phải xác định nhiệm vụ giáo dục là nhiệm vụ của cấp ủy, chính quyền và phải quyết tâm, dành sự ưu tiên cao để chỉ đạo nội dung này. UBND huyện nhắc nhở một số xã chưa mời đủ thành phần tham gia dự họp và chuẩn bị nội dung báo cáo chưa trọng tâm (Sán Chải, Cán Cấu), kết nối đường truyền muộn so với thời gian họp (Sán Chải).

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức, nội dung cụ thể. Giao các cơ quan tuyên truyền dưới sự chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Huyện ủy xây dựng kế hoạch, tổ chức tuyên truyền chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước liên quan tới giáo dục, nhất là việc thay đổi chế độ chính sách khi các xã chuyển từ vùng 3 lên vùng 1 bằng nhiều hình thức (qua loa phát thanh, qua bản tin, Ban tuyên vận, tuyên truyền trực tiếp, tuyên truyền qua nhóm zalo, trang Fanpage,…). Đề nghị các cơ quan, đoàn thể huyện theo ngành dọc từ huyện đến xã tổ chức họp để tuyên truyền, chỉ đạo cơ quan, đoàn thể cấp xã phối hợp với các trường tổ chức tuyên truyền tới từng hộ dân. Quan điểm đạt được trong tuyên truyền là tất cả các hộ gia đình đều nắm được chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước liên quan đến giáo dục, các chính sách có thay đổi đến thời điểm này.

- Các xã, thị trấn xây dựng phương án, kịch bản tổ chức khai giảng, tổ chức giảng dạy trong từng điều kiện cụ thể trên địa bàn xã: không có dịch, có trường hợp F0, F1, trong trường hợp bị cách ly, phong tỏa theo phương án Phòng Giáo dục và Đào tạo tham mưu; tổ chức họp nhân dân để tuyên truyền, quán triệt các chủ trương, chế độ chính sách có thay đổi ảnh hưởng đến người dân, học sinh; họp bàn các giải pháp xã hội hóa giáo dục như thời điểm năm 2010 trở về trước, tùy theo điều kiện của từng xã để có giải pháp xã hội hóa cho phù hợp, hạn chế góp tiền mặt từ nhân dân; tổ chức ăn, ở tập trung cho học sinh, tính toán khẩu phần ăn cho phù hợp từ nguồn kinh phí hỗ trợ (do trường, xã quyết định); tăng cường vận động xã hội hóa từ các tổ chức, cá nhân trong ngoài huyện nhưng phải công khai, minh bạch, nguồn thực phẩm có chất lượng và đảm bảo an toàn thực phẩm.

- Tăng cường vận động mô hình trường giúp trường, phòng giúp phòng, học sinh giúp học sinh trên tinh thần tự giác, dưới sự quản lý giám sát của các thầy cô giáo và Ban chỉ đạo công tác giáo dục các xã, thị trấn.

- Các xã, thị trấn huy động nhân dân, các lực lượng thanh niên, dân quân chủ trì cùng các trường dọn dẹp trường lớp, chỗ ăn, ở cho học sinh; rà soát, sửa chữa để có cơ sở tốt nhất cho học sinh và giáo viên các trường trên địa bàn. Chuẩn bị các điều kiện phòng chống dịch bệnh Covid-19 (khẩu trang, nước sát khuẩn, khai báo y tế,…) cho học sinh khi tựu trường.

- Thành viên Ban chỉ đạo huyện bố trí, sắp xếp thời gian, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các xã, thị trấn, các trường học chuẩn bị điều kiện tốt nhất cho năm học mới 2021-2022 và ngày toàn dân đưa trẻ đến trường.

- Các trường tích cực, chủ động tham mưu UBND xã, thị trấn thực hiện tốt các nội dung huyện chỉ đạo; giao trách nhiệm cho Hiệu trưởng một trường làm cụm trưởng là đầu mối trong công tác tham mưu với Đảng ủy, UBND xã, thị trấn phải có đánh giá hàng năm.

- Rà soát đồ dùng, trang thiết bị, sách giáo khoa, học phẩm cho giáo viên, học sinh; có phương án tận dụng đồ dùng, sách giáo khoa cũ trong điều kiện chưa có nguồn lực đầu tư; xây dựng phương án dạy học đảm bảo chất lượng trong điều kiện thiếu trang thiết bị; tích cực vận động các nguồn xã hội hóa để mua đồ dùng, sách giáo khoa, dụng cụ học tập cho học sinh.

- Các trường làm tốt việc chỉ đạo giáo viên, học sinh tận dụng thời gian ngoài giờ, diện tích đất (vận động người dân cho mượn đất) để đẩy mạnh tăng gia sản xuất có thêm rau, củ, quả cho học sinh ăn bán trú; thực hiện tốt công tác quản lý, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục học sinh bán trú.

- Theo dõi thường xuyên sỹ số học sinh ở từng lớp, khối lớp, nắm rõ hoàn cảnh từng học sinh để vận động, duy trì nâng cao tỷ lệ học sinh đi học chuyên cần cao nhất; có trách nhiệm báo cáo hàng ngày tỷ lệ chuyên cần ở thời điểm đầu năm học, các dịp nghỉ lễ để xã, thị trấn chỉ đạo ngay, không để tình trạng học sinh nghỉ học dài ngày dẫn đến bỏ học.

- Các thầy giáo, cô giáo phải đẩy mạnh sinh hoạt chuyên môn, tự học, tự bồi dưỡng, tự vươn lên để thực hiện tốt công tác dạy học; phân công giáo viên có chuyên môn tốt hướng dẫn, kèm giáo viên yếu về chuyên môn và đánh giá vào công tác bồi dưỡng chuyên môn thường xuyên của giáo viên.

- Hội khuyến học huyện, Phòng Giáo dục và Đào tạo thống nhất, phối hợp tổ chức các hội nghị để bàn các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục, các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác xã hội hóa giáo dục; công tác xã hội hóa giáo dục giao cho UBND các xã, thị trấn chỉ đạo quản lý, phân phối và hỗ trợ cho các trường./.

Thanh Nghị
1 2 3 4 5  ... 
Tin tức
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1