Hội nghị đánh giá thực Nghị quyết 22, về ngân hàng bò, ngựa bạch.

    Sáng ngày 29/2/2024, Tại hội trường UBND huyện Si Ma Cai, Thường trực huyện ủy, cùng UBND huyện Si Ma Cai đã tổ chức Hội nghị đánh giá thực Nghị quyết 22, về ngân hàng bò, ngựa bạch từ ngày 10/1/2024 đến 28/2/2024.

 

    Dự và chủ trì Hội nghị, có đồng chí Hà Đức Minh, TUV, Bí thư huyện ủy; đồng chí Lý Xuân Thành, Phó Bí thư thường trực huyện ủy; đồng chí Hoàng Văn Dương, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện ; đồng chí Nguyễn Trung Kiên, Phó Chủ tịch UBND huyện Si Ma Cai.

anh tin bai

Quang cảnh hội nghị

    Tại Hội nghị này các đại biểu, đã được lãnh đạo phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn, thông qua báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết 22 - NQ/TU về Ngân hàng bò, ngựa bạch từ ngày 10/01/2024 đến 28/02/2024. Sau khi nhận được kết luận số 48-KL/TU, ngày 18/01/2024 của thường trực Tỉnh ủy tại buổi làm việc với huyện Si Ma Cai; huyện ủy Si Ma Cai luôn quan tâm chỉ đạo và ban hành các văn bản để duy trì Dự án ngân hàng bò, ngựa bạch thuộc nghị quyết 22-NQ/TU trên địa bàn huyện, công tác tuyên truyền được triển khai kịp thời, các cấp ủy Đảng, chính quyền, mặt trân tổ quốc, các đoàn thể, các tổ chức chính trị - xã hội hiểu rõ ý nghĩa và trách nhiệm trong việc thực hiện ngân hàng bò, ngựa bạch. Sau khi huyện ủy ban hành các văn bản, chỉ thị thì UBND các xã, thị trấn đã kiện toàn Ban quản lý dự án ngân hàng bò, ngựa bạch và xây dựng kế hoạch quản lý ngân hàng bò, ngựa bạch trên địa bàn các xã, thị trấn.

    Trong Hội này, các đồng chí Bí thư Đảng ủy các xã, thị trấn cũng đã báo cáo nhanh, về tình hình thực hiện dự án ngân hàng bò, ngựa bạch trên địa bàn mà xã, thị trấn quản lý.
    Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Hà Đức Minh, TUV, Bí thư huyện ủy đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền tại cơ sở luôn quan tâm và chỉ đạo các ban ngành, đoàn thể thể xã, nhất là Ban quản lý ngân hàng bò cấp xã thực hiện nhiệm vụ, luôn chuyển pha cho các hộ chưa được hỗ trợ để đàn bò, ngựa bạch trên địa huyện được nhân rộng.

anh tin bai

Đ/c: Hà Đức Minh, TUV, Bí thư huyện ủy phát biểu tại hội nghị

    Kết luận tại Hội nghị, đòng chí Hoàng Văn Dương, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện, tiếp thu ý kiến của đồng chí Bí thư huyện ủy, chỉ đạo các cơ quan, đoàn thể nâng cao hiệu lực, hiệu quả quan lý nhà nước của chính quyền về quản lý ngân hàng bò, ngựa bạch; xác định công tác quản lý ngân hàng bò, ngựa bạch là nội dung quan trọng là tiêu chí chính đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức, cá nhân hàng năm; Đảng ủy, UBND các xã, thị trấn rà soát lại các loại hồ sơ, hợp đồng liên quan đến dự án ngân hàng bò, ngựa bạch trên địa bàn quản lý; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đối thoại với các hộ nuôi bò, ngựa bạch để chuyển pha kịp thời, để phát triển chăn nuôi đại gia súc trên địa bàn huyện./.

 
Minh Hồng
1 2 3 4 5  ... 
Tin tức
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1