Hội nghị tổng kết công tác nội chính năm 2020

Ngày 30/12, huyện Si Ma Cai đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác nội chính, phòng chống tham nhũng và cải cách tư pháp năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021. Dự chỉ đạo hội nghị có đồng chí Đinh Minh Hà, TUV, BTHU
Năm 2020, các cấp ủy, chính quyền, các cơ quan nội chính, cơ quan phối hợp đã bám sát và chủ động triển khai thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, huyện về công tác nội chính, phòng chống tham nhũng và CCTP, tập trung chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội Đảng cấp cơ sở, và Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XVIII, đồng thời làm tốt công tác tuyên truyền, phòng chống và kiểm soát tốt dịch bệnh Covid 19 trên địa bàn huyện. Công tác nội chính trên địa bàn huyện đã bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương. Các lượng vũ trang và cơ quan chức năng đã chủ động nắm chắc tình hình, tích cực tham mưu kịp thời cho cấp ủy, chính quyền các cấp chỉ đạo thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ công tác nội chính. Tình hình an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện cơ bản ổn định. Các ngành nội chính đã phối hợp chặt chẽ, chủ động phát hiện, xử lý tốt các vụ việc nảy sinh từ cơ sở, góp phần tích cực phục vụ nhiệm vụ chính trị và phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Các giải pháp phòng ngừa tham nhũng được thực hiện đồng bộ. Công tác thanh tra, kiểm tra đảm bảo tính chủ động. Công tác tiếp công dân, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. Công tác tư pháp và cải cách tư pháp được triển khai thực hiện toàn diện, nâng cao hiệu quả hoạt động tư pháp trên các lĩnh vực. 

Toàn cảnh Hội nghị

Công tác phòng chống vi phạm, tội phạm, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án đảm bảo kịp thời, đúng pháp luật và tinh thần CCTP. Năm 2020, ngành Công an đã điều tra làm rõ 19 vụ phạm pháp hình sự, tiếp nhận, giải quyết 19 tin báo, tố giác tội phạm. Công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật, bổ trợ tư pháp, thanh tra, giải quyết KNTC, quản lý thị trường, hải quan, cải cách hành chính được thực hiện thường xuyên, hiệu quả. Các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, công tác thanh tra, kiểm tra phòng ngừa phát hiện xử lý hành vi tham nhũng được quan tâm chỉ đạo thực hiện đồng bộ. Năm 2020, thanh tra huyện đã triển khai 08 cuộc thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch, 2 cuộc thanh tra đột xuất đã kịp thời chấn chỉnh, xử lý sai phạm, đảm bảo ổn định tình hình, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, đảm bảo an toàn cuộc sống của nhân dân.
Tại hội nghị, các đại biểu tham dự cũng đã có rất nhiều ý kiến, tham gia đóng góp để khắc phục những tồn tại hạn chế trong việc thực hiện công tác nội chính, PCTN và CCTP. Trong đó tập trung làm rõ các nguyên nhân và biện pháp khắc phục, các ý kiến tập trung vào các vấn đề như: Công tác quản lý đất đại, trật tự đô thị, tranh chấp đất đai, tình trạng tại nạn giao thông, tảo hôn, sinh con thứ 3 có chiều hướng gia tăng, việc thực hiện chế độ thông tin báo cáo của một số cơ quan, đơn vị đôi khi còn chưa kịp thời. Sự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong việc xử lý, giải quyết các vụ việc đôi khi còn chưa được nhịp nhàng, khoa học.
Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí bí thư huyện ủy ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao kết quả các cấp, ngành đã đạt được trong công tác nội chính, CCTP và PCTN năm 2020.  Đồng chí Bí thư huyện ủy đề nghị các cấp, ngành cần tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc có hiệu quả nghị quyết đại hội đảng các cấp, tiếp tục chủ động, tổ chức thực hiện hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, các văn bản chỉ đạo của cấp trên về công tác Nội chính, PCTN và CCTP. Tăng cường công tác phối hợp, nâng cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các xã, thị trấn, cơ quan đơn vị về các vấn đề, vụ việc xảy ra trên địa bàn, lĩnh vực thuộc phạm vị lãnh đạo quản lý. Thực hiện quyết liệt các biện pháp đấu tranh phòng chống tội phạm, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự ATXH, an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ nhất là trong dịp tết Dương lịch và tết Nguyên Đán năm 2021. Tích cực triển khai thực hiện. Tiếp tục triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ của từng cơ quan đơn vị, gắn với công tác phòng chống dịch bệnh Covid 19 trong tình tình mới. Thực hiện nghiêm túc công tác tiếp công dân và xử lý đơn thư, khiếu nại, tố cáo. Triển khai thực hiện nghiêm các kết luận, chỉ đạo của TT ban thương vụ tỉnh ủy và huyện ủy, về công tác nội chính, PCTN và CCTP./.
                                                                                                                                                                                                                                Thanh Nhàn  


1 2 3 4 5  ... 
Tin tức
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1