Hội nghị tổng kết công tác phổ cập giáo dục năm 2020

          Sáng ngày 15/12/2020, Huyện Si Ma Cai tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phổ cập giáo dục - xóa mù chữ năm 2020 và giai đoạn 2016 - 2020 tại xã Quan Hồ Thẩn. Tham dự có đồng chí Hoàng Văn Dương - Chủ tịch UBND huyện, Trưởng ban chỉ đạo công tác Giáo dục huyện, các đồng chí Thành viên Ban chỉ đạo công tác Giáo dục huyện, Bí thư Đảng ủy xã Quan Hồ Thẩn, Lãnh đạo UBND các xã, thị trấn; Hiệu trưởng các đơn vị trường học và các cá nhân được khen thưởng giai đoạn 2016 - 2020.

Các tiết mục văn nghệ chào mừng của các cháu học sinh

Đ/c Hoàng Văn Dương - Chủ tịch UBND huyện, Trưởng ban chỉ đạo công tác Giáo dục huyện phát biểu khai mạc Hội nghị

Đ/c Nguyễn Thị Kiều Oanh - Trưởng phòng GD&ĐT trình bày báo cáo tổng kết

Theo báo cáo trình bày tại Hội nghị, trong giai đoạn 2016 - 2020, công tác giáo dục - đào tạo đã đạt được nhiều thành tích nổi bật: tổng số học sinh đạt học sinh giỏi cấp huyện, cấp tỉnh 589 em, tăng 408 em so với giai đoạn 2011-2015; có 05 học sinh thi đỗ trường THPT chuyên Lào Cai, trong đó có 01 em đỗ thủ khoa chuyên Toán năm học 2020-2021; hai năm liên tục huyện có sản phẩm tham gia Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng, trạng nguyên tiếng Việt cấp quốc gia và đạt giải. Là một trong ba huyện được Ban tổ chức cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng tặng Giấy khen có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền và tổ chức cuộc thi; Hội khỏe phù đổng cấp tỉnh được xếp thứ 7 trong các huyện thành phố, thị xã; tổng số cán bộ, giáo viên đạt giáo viên dạy giỏi cấp trường 4292 lượt, cấp huyện 236 lượt giáo viên, cấp tỉnh 325 lượt; đã huy động các nguồn xã hội hóa và sự đóng góp công sức của nhân dân để tu sửa trường lớp quy ra tiền là trên 6 tỷ đồng.

Đ/c Hoàng Văn Dương - Chủ tịch UBND huyện, đ/c Nguyễn Thị Kiều Oanh - Trưởng phòng GD&ĐT chủ trì phần thảo luận

Các đại biểu phát biểu thảo luận tại Hội nghị

Đ/c Nguyễn Ngọc Thanh - Chủ tịch Hội khuyến học huyện phát biểu tại Hội nghị

Đ/c Hoàng Trọng Huy - UVBTV Huyện ủy, Trưởng ban Dân vận phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Hoàng Văn Dương - Chủ tịch UBND huyện, Trưởng ban chỉ đạo công tác giáo dục huyện đề nghị: Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện - Cơ quan thường trực Ban chỉ đạo tiếp thu các ý kiến phát biểu của đại biểu để đưa vào trong hệ thống các giải pháp chỉ đạo một cách đầy đủ hơn; xác định rõ mục tiêu chung, mục tiêu cụ thể trong năm 2021 và giai đoạn 2021 - 2025 để triển khai thực hiện đảm bảo tính khả thi. Rà soát lại, kiện toàn Ban chỉ đạo công tác giáo dục của huyện, phân công rõ nhiệm vụ từng thành viên Ban chỉ đạo và xây dựng quy chế hoạt động. Trong đó nhấn mạnh sự phối hợp của Ban chỉ đạo cấp huyện với Ban chỉ đạo cấp xã, giữa Ban chỉ đạo cấp huyện với cấp ủy chính quyền cấp xã trong việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ giáo dục cấp xã, cấp huyện; có những quy định để tổng kết đánh giá việc thực thực hiện nhiệm vụ của các thành viên Ban chỉ đạo. Tổ chức các Hội nghị chuyên môn để hướng dẫn các xã, thị trấn, các trường học trong công tác điều tra phổ cập giáo dục; nắm chắc các tiêu chí về phổ cập giáo dục và các tiêu chí về trường học để xã đạt chuẩn nông thôn mới. Chủ trì, phối hợp với các xã, thị trấn xây dựng lộ trình để đạt được các mục tiêu về giáo dục giai đoạn 2021 - 2025 để phấn đấu đạt từng trường, từng xã; lựa chọn 3 xã yếu về công tác giáo dục, tham mưu UBND huyện phân công thành viên Ban chỉ đạo huyện và chuyên viên phòng GD&ĐT phụ trách, giúp đỡ. Hướng dẫn các trường đổi mới công tác giáo dục, đổi mới giảng dạy; công tác kiểm định chất lượng giáo dục, xây dựng trường chuẩn quốc gia ở các mức độ; từng tháng, quý, học kỳ phải kiểm tra, đánh giá mức độ đạt được; tổ chức các cuộc thi văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao để thu hút học sinh tham gia, nâng cao tỷ lệ học sinh chuyên cần. Thường xuyên kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo giáo dục của các xã, thị trấn; cần phải thường xuyên làm việc với các xã, thị trấn để đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo để có điều chỉnh trong công tác chỉ đạo. Phải có kế hoạch chiến lược trong sử dụng con người, bố trí sắp xếp phải phù hợp; trong đánh giá phải thực hiện đúng, không nể nang; tạo điều kiện cho cán bộ, giáo viên đi học nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn, nếu không làm được sẽ bố trí điều chuyển công việc khác; xử lý nghiêm những sai phạm, vi phạm để nâng cao chất lượng đội ngũ.

Các xã, thị trấn xác định rõ vai trò, trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác giáo dục trên địa bàn. Chịu trách nhiệm về kết quả công tác giáo dục trên địa bàn xã, thị trấn và là căn cứ để đánh giá kết quả cuối năm của các xã, thị trấn. Rà soát, kiện toàn Ban chỉ đạo công tác giáo dục của xã, thị trấn; xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ cho từng thành viên; thường xuyên tổ chức các hội nghị để đánh giá công tác lãnh chỉ đạo lĩnh vực giáo dục trên địa bàn xã.  Có giải pháp để huy động học sinh ra lớp, chấm dứt tình trạng học sinh trong độ tuổi ra lớp mà bỏ học với bất kỳ lý do nào; cam kết huy động tối đa học sinh trong độ tuổi ra lớp. Thực hiện đầy đủ chính sách đối với học sinh và thầy, cô giáo trên địa bàn; tăng cường tuyên truyền tới người dân hiểu được quy định về chế độ chính sách đối với những đối tượng không được hưởng khi xã đạt chuẩn nông thôn mới; không để tình trạng học sinh không được hưởng chế độ chính sách dẫn đến ảnh hưởng tỷ lệ học sinh ra lớp, đi học chuyên cần. Phát huy cao độ vai trò các đảng ủy viên, các đồng chí trong Ban chấp hành, Bí thư chi bộ, các đoàn thể ở xã, các Trưởng thôn, Tổ dân phố, người có uy tín, trưởng dòng học trong việc tuyên truyền vận động học sinh ra lớp công tác khuyến học khuyến tài.

Các tập thể, cá nhân được khen thưởng giai đoạn 2016-2020

Các trường học xác định nhiệm vụ nâng cao chất lượng giáo dục là nhiệm vụ chính của các thầy giáo, cô giáo; đồng thời phải có những giải pháp để thu hút học sinh đi học chuyên cần. Bám sát các tiêu chí về phổ cập giáo dục để tham mưu với Đảng ủy, UBND, Ban chỉ đạo xã, thị trấn chỉ đạo lĩnh vực giáo dục trên địa bàn xã. Xây dựng được môi trường học tập, các thầy cô giáo phải tích cực học tập; tổ chức nhiều hoạt động để học sinh tham gia: hoạt động ngoại khóa, hoạt động ngoài giờ lên lớp, văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao... Xây dựng kế hoạch tổ chức đánh giá, phân loại giáo viên và phân công cán bộ, giáo viên giúp đỡ giáo viên còn hạn chế về năng lực, chuyên môn; sau từng tháng, quý, học kỳ phải đánh giá lại để có giải pháp giúp đồng nghiệp tiến bộ. Nghiên cứu kỹ chương trình giáo dục phổ thông mới, để đảm bảo đủ năng lực thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới; xây dựng kế hoạch đào tạo đội ngũ của nhà trường để đảm bảo tiêu chí xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia. Chỉ đạo giáo viên thực hiện tốt công tác chuyên môn, lựa chọn phương pháp dạy học phù hợp với đối tượng học sinh, tránh gây quá tải, áp lực lớn đối với học sinh; xây dựng kế hoạch giúp đỡ, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho những học sinh đi học không chuyên cần; thường xuyên quan tâm đến tâm tư, nguyện vọng của học sinh; kịp thời động viên chia sẻ, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc. Các khoản thu, chi trong trường học đảm bảo công khai, minh bạch đúng các quy định hiện hành; sử dụng đúng mục đích và có hiệu quả các nguồn quỹ huy động được, đảm bảo dân chủ, công khai; thực hiện nghiêm túc, chi trả đầy đủ các chế độ của giáo viên, học sinh đúng quy định./.

Lê Thanh Nghị 

1 2 3 4 5  ... 
Tin tức
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1