Hội nghị tổng kết công tác phổ cập giáo dục - xóa mù chữ và công tác khuyến học năm 2021

Ngày 14/12/2021, đồng chí Hoàng Văn Dương - Chủ tịch UBND huyện, chủ trì Hội nghị tổng kết công tác phổ cập giáo dục - xóa mù chữ và công tác khuyến học năm 2021. Tham dự Hội nghị có đồng chí Lý Seo Vảng - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; đồng chí Trần Bích Sửu - UVBTV, Phó Chủ tịch HĐND huyện; Thường trực UBND huyện; các đồng chí Thành viên Ban chỉ đạo công tác giáo dục huyện; Lãnh đạo Hội khuyến học huyện; Trưởng ban chỉ đạo công tác giáo dục, Chủ tịch Hội khuyến học các xã, thị trấn; các đồng chí Lãnh đạo, chuyên viên phòng Giáo dục và Đào tạo; Hiệu trưởng các đơn vị trường trong toàn huyện.

Các tiết mục văn nghệ chào mừng Hội nghị

Đ/c Hoàng Văn Dương - Chủ tịch UBND huyện phát biểu khai mạc Hội nghị

Đ/c Lê Thị Hà - Trưởng ban Kinh tế - xã hội, Phó Chủ tịch Hội khuyến học huyện thông qua báo cáo tổng kết công tác khuyến học

Các đại biểu phát biểu tham luận tại Hội nghị

Đ/c Lý Seo Vảng - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Các tập thể, cá nhân được khen thưởng tại Hội nghị

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND huyện đề nghị Ban chỉ đạo công tác giáo dục huyện, Phòng Giáo dục và Đào tạo, UBND các xã, thị trấn, các trường học thực hiện tốt một số nội dung sau:

1. Ban chỉ đạo công tác giáo dục huyện

- Tiếp tục rà soát lại, kiện toàn Ban chỉ đạo công tác giáo dục của huyện. Đánh giá đúng kết quả thực hiện nhiệm vụ của các thành viên trong Ban chỉ đạo trong việc vận động, tuyên truyền học sinh ra lớp, nâng cao tỷ lệ học sinh đi học chuyên cần.

- Thành viên Ban chỉ đạo công tác giáo dục huyện tiếp tục tăng cường kiểm tra công tác lãnh chỉ đạo giáo dục của cấp ủy, chính quyền và Ban chỉ đạo xã, thị trấn; tham mưu Thường trực Huyện ủy, UBND huyện đôn đốc, nhắc nhở, yêu cầu cấp ủy, chính quyền, Ban chỉ đạo xã, thị trấn phải thực hiện hết chức trách nhiệm vụ của mình.

- Rà soát sắp xếp lại các trường học theo hướng giảm điểm trường, phấn đấu năm 2022 đưa số học sinh lớp 3 về học tại trường chính; chuyển các trường PTDTBT ở các xã vùng 1 sang trường phổ thông công lập.

2. Phòng Giáo dục và Đào tạo  

- Tham mưu, triển khai thực hiện tốt việc nâng cao chất lượng công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ; duy trì bằng được kết quả PCGD mầm non 5 tuổi, PCGD tiểu học mức độ 3, PCGD THCS mức độ 2, xóa mù chữ mức độ 2 và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục theo từng tiêu chí.

- Tổ chức các Hội nghị bàn giải pháp duy trì tỷ lệ chuyên cần, huy động học sinh sau nghỉ tết, duy trì nâng cao tỷ lệ 15-18 tuổi đang học THPT và học nghề, độ tuổi 18-21 tuổi có bằng tốt nghiệp THPT nhằm đạt các mục tiêu Nghị quyết đề ra.

- Tăng cường các hoạt động chuyên môn, hướng dẫn các trường đổi mới công tác giáo dục, đổi mới giảng dạy; công tác kiểm định chất lượng giáo dục, xây dựng trường chuẩn quốc gia ở các mức độ, từng tháng, quý, học kỳ phải kiểm tra, đánh giá mức độ đạt được; tổ chức các cuộc thi giáo viên, học sinh giỏi, thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng, văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao để thu hút học sinh tham gia, nâng cao tỷ lệ học sinh chuyên cần.

- Tham mưu UBND huyện các giải pháp xây dựng đội ngũ theo hướng đủ số lượng, chất lượng, cơ cấu đồng bộ, chuẩn về trình độ, nâng chuẩn để đảm bảo tiêu chí công nhận trường chuẩn Quốc gia. Thường xuyên kiểm tra, đánh giá công tác tham mưu của Hiệu trưởng các trường trong việc đề xuất giải pháp để Đảng ủy, UBND xã, thị trấn lãnh đạo, chỉ đạo công tác giáo dục.

3. Hội Khuyến học huyện

- Xây dựng kế hoạch hoạt động công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập năm 2022 cụ thể, sát thực tiễn, có giải pháp khả thi; tiếp tục phối hợp với Phòng GD&ĐT, các xã, thị trấn tuyên truyền vận động học sinh đi học, đặc biệt là những học sinh có nguy cơ bỏ học trở lại lớp.

- Khen thưởng, hỗ trợ, động viên các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn để các em yên tâm đến lớp; phát động xây dựng các mô hình "gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị học tập" và tổ chức các hoạt động, thường xuyên đánh giá, khen thưởng mô hình này nhằm tạo động lực khuyến khích phong trào xây dựng cộng đồng học tập suốt đời trên địa bàn huyện.

- Tiếp tục kêu gọi sự ủng hộ của các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm; vận động hội viên hội khuyến học tham gia đóng góp ngày công, lương thực,.. để duy trì hoạt động công tác bán trú đảm bảo tỷ lệ chuyên cần cho các trường học.

4. UBND các xã, thị trấn

- Rà soát, kiện toàn Ban chỉ đạo công tác giáo dục của xã, thị trấn; phải đánh giá đúng kết quả thực hiện nhiệm vụ của các thành viên Ban chỉ đạo.

- Tổ chức các hội nghị để đánh giá công tác chỉ đạo lĩnh vực giáo dục, có giải pháp để huy động học sinh ra lớp; chịu trách nhiệm và chấm dứt tình trạng học sinh trong độ tuổi ra lớp mà bỏ học với bất kỳ lý do nào; cam kết huy động tối đa học sinh trong độ tuổi ra lớp.

- Chỉ đạo các giải pháp duy trì vững chắc kết quả PCGD trên địa bàn xã, thị trấn; Đảng ủy, chính quyền xã, thị trấn phải kiểm điểm trách nhiệm công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện PCGD - xóa mù chữ vào đánh giá cuối năm 2021. Đặc biệt 02 xã (Nàn Sán, Nàn Sín) không duy trì được kết quả PCGD THCS so với năm 2020.  

-  Đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện xã hội hóa đóng góp cho công tác giáo dục, tiếp tục củng cố mô hình ăn, ở, học bán trú tại trường; quyết tâm không để tình trạng học sinh không được hưởng chế độ chính sách dẫn đến học sinh không ra lớp, đi học chuyên cần tỷ lệ không cao.

- Tổ chức tốt các hoạt động trong Trung tâm học tập cộng đồng (như tuyên truyền phổ biến kiến thức, tập huấn, hỗ trợ, kỹ thuật,…); vận động, huy động người trong độ tuổi 15 - 60 tuổi tiếp tục tham gia học lớp giáo dục tiếp tục sau khi biết chữ nhằm duy trì kết quả công tác xóa mù chữ đã đạt được để nâng cao trình độ dân trí.

5. Các trường học

- Tích cực tham mưu với Đảng ủy, UBND, Ban chỉ đạo xã, thị trấn các giải pháp quyết liệt chỉ đạo lĩnh vực giáo dục. Đẩy mạnh xây dựng môi trường học tập, mỗi thầy cô giáo phải tích cực học tập, phải xác định được ít nhất một vấn đề đổi mới trong năm học. Các trường căn cứ hướng dẫn, chỉ đạo của cấp học để xây dựng các loại kế hoạch, chú trọng kế hoạch giáo dục nhà trường. Trong xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động giáo dục phải có ý tưởng mới, ý tưởng sáng tạo; có giải pháp khả thi để triển khai kế hoạch đạt được hiệu quả cao nhất.

- Đánh giá, phân loại giáo viên và phân công cán bộ, giáo viên giúp đỡ giáo viên còn hạn chế về năng lực, chuyên môn; đánh giá sự tiến bộ sau mỗi tháng, mỗi kỳ học. Chỉ đạo giáo viên thực hiện tốt công tác chuyên môn, lựa chọn phương pháp dạy học phù hợp với đối tượng học sinh, tránh gây quá tải, áp lực đối với học sinh.

- Xây dựng kế hoạch giúp đỡ, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho những học sinh ra lớp muộn, học sinh còn hạn chế về kiến thức, kỹ năng, quan tâm đến tâm tư, nguyện vọng của học sinh; kịp thời động viên chia sẻ, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc.

- Hiệu trưởng phải công khai, minh bạch đúng các quy định hiện hành về các khoản tài trợ và thu phục vụ hoạt động giáo dục; tiếp tục tuyên truyền giải thích cho phụ huynh học sinh về việc thay đổi chính sách hỗ trợ của nhà nước, đặt biệt từ năm học 2022-2023 khi Nghị quyết 12/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh hết hiệu lực (học sinh bán trú ở các xã khu vực 1 không còn được hưởng chế độ) để nhân dân hiểu và tích cực đóng góp lương thực, tiền, hiện vật phục vụ cho việc duy trì công tác bán trú đảm bảo tỷ lệ chuyên cần; có giải pháp huy động công sức, vật chất để tổ chức các hoạt động giáo dục trong nhà trường.

- Chỉ đạo giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn kiểm soát chặt chẽ số lượng học sinh từng tiết học; không để tình trạng học sinh bỏ tiết, trốn tiết; Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng các trường dành thời gian kiểm tra, kiểm soát thường xuyên, đột xuất việc thực hiện của các giáo viên; giáo viên chủ nhiệm theo dõi sát sao, phát hiện các trường hợp học sinh có nguy cơ bỏ học để báo cáo Ban chỉ đạo có giải pháp kịp thời.

- Làm tốt công tác quản lý tài chính, tài sản, cơ sở vật chất trường học. Xây dựng nhà trường sạch đẹp, thân thiện, an toàn. Làm tốt công tác chăm sóc, nuôi dưỡng học sinh ăn, ở bán trú. Đẩy mạnh công tác thi đua lao động sáng tạo trong đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh. 

Thanh Nghị
1 2 3 4 5  ... 
Tin tức
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1