Hội nghị triển khai, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025 bằng hình thức trực tuyến

Sáng ngày 19/8/2020, Huyện ủy Si Ma Cai tổ chức Hội nghị triển khai, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tham dự Hội nghị tại điểm cầu truyền hình huyện có đồng chí Nguyễn Văn Minh - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Thường trực Huyện ủy, HĐND, HDND huyện; các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ huyện; Bí thư, Phó Bí thư các Chi, Đảng bộ cơ sở khối cơ quan; cán bộ, đảng viên các Chi, Đảng bộ: Cơ quan Huyện ủy, Công an, Quân sự, Cơ quan đoàn thể, Văn phòng HĐND-UBND, Tư pháp - Thanh tra, Tài chính - Kế hoạch, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng.

Đ/c Nguyễn Văn Minh - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu khai mạc Hội nghị

          Sau phần khai mạc Hội nghị, đồng chí Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đã trực tiếp triển khai, học tập, quán triệt Nghị quyết số 01-NQ/ĐH ngày 30/6/2020 Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Si Ma Cai lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

          Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 2 đã thống nhất ban hành 4 chương trình công tác với 9 đề án trọng tâm, 4 nghị quyết, 3 kế hoạch chuyên đề thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XVIII, đó là:

          Chương trình 1: Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, xây dựng kết cấu hạ tầng đô thị, nông thôn đồng bộ, gồm 4 đề án trọng tâm là:

          - Đề án số 1: Cơ cấu lại kinh tế nông, lâm nghiệp.

          - Đề án số 2: Xây dựng nông thôn mới.

          - Đề án số 3: Xây dựng kết cấu hạ tầng.

          - Đề án số 4: Tăng cường công tác quản lý tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu trên địa bàn huyện.

          Chương trình 2: Phát triển văn hóa - xã hội, gồm 4 đề án trọng tâm và 1 nghị quyết chuyên đề là:

          - Đề án số 5: Đào tạo nghề, góp phần nâng cao thu nhập và giảm nghèo bền vững.

          - Đề án số 6: Bảo tồn, phát huy di sản văn hóa các dân tộc gắn với phát triển du lịch.

          - Đề án số 7: Đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo.

          - Đề án số 8: Phát triển sự nghiệp Y tế - Dân số

         - Nghị quyết: Tăng cường sự lãnh đạo về công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình và giảm thiểu tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống.

          Chương trình 3: Củng cố quốc phòng - an ninh, bảo vệ vững chắc biên giới quốc gia, gồm 2 Nghị quyết chuyên đề là:

          - Nghị quyết: Nâng cao chất lượng, hiệu quả xây dựng tiềm lực quân sự trong khu vực phòng thủ.

          - Nghị quyết: Công tác đảm bảo an ninh, trật tự.

          Chương trình 4: Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, gồm 1 đề án và 1 nghị quyết, 3 kế hoạch đó là:

          - Đề án số 9: Xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp.

          - Nghị quyết: Tiếp tục đổi mới công tác tư tưởng chính trị, tuyên truyền vận động.

         - Kế hoạch: Triển khai việc "phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền của Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội".

          - Kế hoạch: Thực hiện nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng.

          - Kế hoạch: Cải cách hành chính trên địa bàn huyện Si Ma Cai, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đ/c Hoàng Văn Dương - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện triển khai, học tập, quán triệt đề án số 1 đến số 8

          Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Bí thư Huyện ủy yêu cầu các Chi, Đảng bộ cơ sở quản lý và báo cáo chính xác số cán bộ, đảng viên tham gia học tập để Hội nghị đạt kết quả cao nhất. Cán bộ, đảng viên nghiêm túc tiếp thu, quán triệt sâu sắc các nội dung tại Hội nghị với tinh thần, trách nhiệm của người cán bộ, đảng viên; sau khi học tập với chức năng, nhiệm vụ được giao các đồng chí chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Đại hội, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ hoàn thành các mục tiêu đề ra và sớm đi vào cuộc sống./.

Lê Thanh Nghị 

1 2 3 4 5  ... 
Tin tức
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1