Hội nghị triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; dự toán ngân sách Nhà nước huyện Si Ma Cai năm 2022

Sáng ngày 21/12/2021, UBND huyện tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 tới các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn tổ chức triển khai thực hiện. Tham dự Hội nghị có đồng chí Đinh Minh Hà – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Hoàng Văn Dương – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí TT. HU, HĐND, UBND huyện; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trên địa bàn, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn.

Quang cảnh Hội nghị

Năm 2021, huyện Si Ma Cai đã phấn đấu thực hiện vượt mức chỉ tiêu kế hoạch nhà nước giao và còn một số chỉ tiêu chưa đạt, năm 2022, theo nhận định chúng ta đang đứng trước những thuận lợi: Huyện ủy đã có 04 chương trình và 09 đề án phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh đang được triển khai từ huyện đến cơ sở thực hiện; Về vốn đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng năm 2022. Tăng cường sự chủ động, phối hợp với các sở ban ngành của tỉnh trong huy động nguồn lực, như các nguồn vốn Ngân sách TW, vốn ngân sách tỉnh và các nguồn vốn ODA, vốn phi Chính phủ; bám sát, tranh thủ sự ủng hộ của tỉnh để sớm khởi công các dự án đã có quy hoạch, kế hoạch. Xây dựng Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025. Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 khi được TW ban hành. Bên cạnh những thuận lợi trên huyện si Ma Cai vẫn còn có những khó khăn: là 1 trong 62 huyện nghèo của cả nước, tỷ lệ hộ đói nghèo còn cao, trình độ dân trí còn thấp, nhận thức của người dân còn hạn chế; Về sản xuất nông nghiệp tự cung, tự cấp chưa trở thành hàng hóa; tình hình thời thiết, khí hậu diễn biến phức tạp, nhận định Năm 2022, là năm cần tập trung đẩy nhanh tiến độ, để bảo đảm hoàn thành các nhiệm vụ, mục tiêu theo Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; tạo nền tảng vững chắc để hoàn thành các mục tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2021-2025). Dự báo tình hình trong nước và địa phương có những cơ hội, thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen những khó khăn, thách thức nhiều hơn. Đại dịch Covid-19 tiếp tục có những diễn biến mới, phức tạp khó lường, chưa thể sớm kết thúc, tiếp tục tác động tiêu cực đến mọi lĩnh vực của xã hội. Tình hình trong tỉnh, huyện tiếp tục gặp nhiều khó khăn do nguồn lực còn hạn hẹp về đầu tư phát triển, phòng chống dịch và bảo đảm an sinh xã hội,... Bên cạnh đó, tình hình an ninh biên giới, trật tự an toàn xã hội, thiên tai, dịch bệnh còn tiềm ẩn yếu tố phức tạp, khó lường; một số vấn để xã hội mới có thể phát sinh, cần được tập trung tháo gỡ, giải quyết. Tuy nhiên, với tiềm năng, lợi thế của huyện, những thành tựu đã đạt được, bài học kinh nghiệm được rút ra, ứng phó linh hoạt, hiệu quả với dịch Covid-19 trong thời gian qua, sẽ là tiền đề vững chắc để huyện sớm phục hồi và phát triển trong thời gian tới.

Thường trực UBND huyện điều hành thảo luận tại Hội nghị

Phát biểu bế mạc Hội nghị, đồng chí Hoàng Văn Dương – Chủ tịch UBND huyện phát biểu chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn một số nội dung sau: Các xã, thị trấn tổ chức kỳ họp HĐND xã, triển khai thực hiện giao chỉ tiêu kế hoạch nhà nước năm 2022 đến các ban ngành, thôn bản để tổ chức triển khai thực hiện xong trước ngày 31/12/2021; Tổ chức triển khai các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm của Ban chấp hành Đảng bộ huyện khóa XVIII; Tăng cường quản lý đất đai, nâng cao hiệu quả khai thác, sử dụng đất, tạo nguồn lực cho đầu tư, phát triển; quy hoạch, quản lý đất công, tạo ra quỹ đất để thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; Tập trung chỉ đạo thực hiện xây dựng nông thôn mới trên địa bàn; Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền nhằm phát huy tính tự giác, tính tự nguyện của nhân dân trong công tác xây dựng nông thôn mới; Tổ chức triển khai thực hiện ngay từ đầu năm công tác thu ngân sách, đảm bảo thu đúng, thu đủ, thu kịp thời theo quy định của pháp luật; Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công theo đúng quy định của Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách nhà nước; Đẩy mạnh công tác xã hội hóa kết hợp với đầu tư từ ngân sách nhà nước để đầu tư xây dựng cơ sở vật chất cho giáo dục; Tập trung chỉ đạo phòng chống rét cho đàn gia súc; Tăng cường công tác an ninh nông thôn, thực hiện kiểm tra, kiểm soát an toàn giao thông thường xuyên; Kiểm tra, kiểm soát an toàn vệ sinh thực phẩm, chống buôn lậu, gian lận thương mại qua biên giới./.

Xuân Đức
1 2 3 4 5  ... 
Tin tức
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1