Hội nghị trực tuyến tổng kết năm học 2019 - 2020 và triển khai thực hiện nhiệm vụ năm học 2020 - 2021

Ngày 31/8/2020, đồng chí Hoàng Văn Dương - Chủ tịch UBND huyện chủ trì Hội nghị trực tuyến tổng kết năm học 2019-2020, triển khai nhiệm vụ năm học 2020-2021. Tham dự Hội nghị tại điểm cầu truyền hình huyện có đồng chí Lý Seo Vảng - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, đồng chí Trần Bích Sửu - Phó Chủ tịch HĐND huyện; các đồng chí Thành viên Ban chỉ đạo công tác Giáo dục huyện; Lãnh đạo, chuyên viên phòng GD&ĐT.

Đ/c Hoàng Văn Dương - Chủ tịch UBND huyện chủ trì Hội nghị

Đ/c Nguyễn Thị Kiều Oanh - Trưởng phòng GD&ĐT trình bày báo cáo tổng kết năm học 2019 - 2020 và nhiệm vụ trọng tâm năm học 2020 - 2021

Theo báo cáo trình bày tại Hội nghị, trong năm học 2019 - 2020, công tác chỉ đạo, quản lý đã được Ban chỉ đạo công tác giáo dục các xã, thị trấn và Ngành Giáo dục - Đào tạo triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt, trọng tâm và đạt hiệu quả; các đơn vị đã có nhiều cách làm hay, sáng tạo, một số xã có tỷ lệ học sinh chuyên cần cao góp phần giữ vững kết quả đạt chuẩn phổ cập giáo dục và nâng cao chất lượng giáo dục; toàn huyện có 02 học sinh đạt giải cấp Quốc gia Trạng nguyên Tiếng việt, 64 học sinh đạt giải cấp tỉnh Trạng nguyên Tiếng Việt, 141 học sinh đạt giải các môn văn hóa cấp huyện; 10 học sinh đạt giải môn văn hóa cấp tỉnh; 02 học sinh đạt giải ba cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp tỉnh; 03 học sinh đỗ trường THPT Chuyên (01 em học sinh đỗ thủ khoa Chuyên Toán). Có 28 tập thể đạt danh hiệu tập thể lao động tiên tiến, 897 cá nhân đạt danh hiệu lao động tiên tiến, 109 cá nhân đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua, đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh khen thưởng cho 5 tập thể và 37 cá nhân; một số trường có khung cảnh trường lớp sạch, đẹp, an toàn, thân thiện như trường MN xã Sán Chải, PTDTBT TH số 2 xã Lùng Thẩn, PTDTBT THCS xã Cán Cấu; duy trì thực hiện tương đối tốt mô hình trường học đa văn hóa gắn với cộng đồng thân thiện; mô hình trường học gắn với nông trại, các trường này đã tạo ra sản phẩm quy ra tiền ước khoảng 293 triệu đồng góp phần thúc đẩy nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, tạo tiền đề cho năm học 2020 - 2021.

Các đồng chí Thành viên Ban chỉ đạo công tác giáo dục huyện phát biểu tại Hội nghị

Đ/c Giàng Sín Chớ - Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam huyện phát biểu tại Hội nghị

Đ/c Hoàng Trọng Huy - Trưởng ban Dân vận Huyện ủy phát biểu tại Hội nghị

Thay mặt Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND huyện, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy nhiệt liệt biểu dương những thành tích mà Ban chỉ đạo công tác giáo dục các xã và ngành giáo dục - đào tạo đã đạt được trong năm học 2019 - 2020.

Đ/c Lý Seo Vảng - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND huyện yêu cầu phòng Giáo dục và Đào tạo, UBND, Ban chỉ đạo công tác Giáo dục các xã, thị trấn, các đơn vị trường học tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Phòng Giáo dục và Đào tạo

- Quán triệt các nội dung về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo theo Nghị quyết 29 của Ban chấp hành Trung ương Đảng, Chương trình hành động số 135 của Tỉnh ủy và các nội dung về chương trình giáo dục phổ thông mới, Đề án số 04 của Huyện ủy về đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo nhiệm kỳ 2020 - 2025; triển khai nhiệm vụ năm học 2020 - 2021 tới toàn thể cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên ngành giáo dục gắn với các cuộc vận động, các phong trào thi đua của Ngành bằng những hoạt động thiết thực.

- Chỉ đạo các trường học tham mưu với cấp ủy, chính quyền, các tổ chức đoàn thể của xã, thị trấn rà soát số học sinh chưa có mặt tại địa phương để vận động học sinh ra lớp ngay từ đầu năm học. Không để tình trạng học sinh nghỉ học dài ngày dẫn đến bỏ học. 

- Chỉ đạo các trường học chuẩn bị tốt điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị, sách giáo khoa, sách vở cho học sinh, nơi ăn, chỗ ở cho học sinh,... đồng thời tổ chức đồng loạt Ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường và khai giảng năm học 2020 - 2021 đảm bảo Lễ khai giảng thực sự trở thành ngày hội khai trường theo đúng hướng dẫn của huyện.

- Chỉ đạo các trường học thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các chế độ chính sách hỗ trợ cho giáo viên, học sinh; quán triệt không để xảy ra tình trạng lạm thu và các khoản thu không đúng quy định; sử dụng các chế độ chính sách hỗ trợ cho học sinh phải đúng mục đích để các em có điều kiện tốt nhất yên tâm học tập.

- Chỉ đạo các trường học xây dựng kế hoạch năm học, kế hoạch giáo dục nhà trường và các loại kế hoạch chuyên môn, các hoạt động giáo dục phải thật cụ thể; xác định rõ mục tiêu phấn đấu, sâu sát với cơ sở, yêu cầu phải thực chất; tăng cường kỷ cương nền nếp; giáo dục kỷ luật tích cực; chú trọng và thường xuyên làm tốt công tác thanh tra, kiểm tra; phát huy dân chủ trong các cơ sở giáo dục, các nhà trường phải tổ chức tốt Hội nghị cán bộ viên chức; đồng thời nhân rộng điển hình tiên tiến như: Đơn vị trường có chất lượng, cổng trường an toàn giao thông, đơn vị trường tự quản, đơn vị trường bình yên,… Chỉ đạo xây dựng một số trường nòng cốt có chất lượng ngang với các trường trong và ngoài tỉnh; xây dựng tiêu chuẩn giáo viên của trường mình làm cơ sở để lựa chọn giáo viên. Chỉ đạo các trường chuẩn bị tâm thế để lựa chọn cán bộ quản lý theo phương thức kết hợp giữa tiêu chuẩn và thi.

- Chỉ đạo các trường làm tốt công tác bồi dưỡng chuyên môn trong năm học, phân loại giáo viên để tổ chức đào tạo, bồi dưỡng. Chú trọng đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ, tiếng dân tộc và tin học. Hiệu trưởng nào để giáo viên yếu về chuyên môn, chứng tỏ Hiệu trưởng đó yếu về quản lý.

- Chỉ đạo các trường ngay đầu năm học mới phân công giáo viên xuống các điểm trường lẻ phải là người có năng lực chuyên môn để nâng cao chất lượng ngay từ các điểm trường lẻ.

- Tổng hợp, đánh giá tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THCS tiếp tục đi học lớp 10 THPT, học nghề theo tiêu chí xây dựng nông thôn mới theo từng trường, từng xã báo cáo UBND huyện trước ngày 15/9/2020.

- Theo dõi, tổng hợp, đánh giá kết quả vận động học sinh ra lớp, đi học chuyên cần từng trường, từng xã để thông báo tới thành viên Ban chỉ đạo huyện, UBND các xã, thị trấn. Tham mưu UBND huyện, Ban chỉ đạo công tác Giao dục huyện làm việc với Đảng ủy, UBND, Ban chỉ đạo công tác giáo dục đối với xã, thị trấn có tỷ lệ chuyên cần thấp.

- Chỉ đạo các trường thực hiện tốt công tác phòng chống, dịch bệnh Covid-19 đảm bảo không để xảy ra dịch bệnh.

- Phối hợp với phòng Nội vụ để xây dựng kế hoạch bổ sung giáo viên hợp đồng, bố trí sắp xếp lại đội ngũ sau khi chuyển vùng cho phù hợp, đảm bảo giáo viên giảng dạy. Tham mưu xây dựng ký cam kết không sinh con thứ 3 trở lên trong Ngành giáo dục.

- Chỉ đạo các trường làm tốt công tác giáo dục xóa mù chữ và giáo dục sau biết chữ.

2. UBND các xã, thị trấn

- Nâng cao hơn nữa vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền trong lãnh chỉ đạo công tác giáo dục. Đảng ủy xã, thị trấn chỉ đạo các tổ chức đoàn thể phối hợp với các ban, ngành, các đơn vị trường học rà soát ngay số học sinh đến nay không có mặt tại địa phương và tăng cường công tác tuyên truyền, huy động tối đa học sinh đi học, tập trung vào đối tượng học sinh trung học cơ sở, trung học phổ thông.

- Xây dựng nghị quyết chuyên đề để phòng chống tảo hôn gửi về UBND huyện (Qua phòng GD&ĐT, phòng Dân tộc) trước ngày 25/9/2020. Chị trách nhiệm về việc để xảy ra tảo hôn ở địa bàn, đặc biệt là lứa tuổi học sinh.

- Kiện toàn, phân công nhiệm vụ thành viên Ban chỉ đạo công tác giáo dục xã, thị trấn đi vận động học sinh ra lớp, đi học chuyên cần đảm bảo tỷ lệ chuyên cần ngay từ đầu năm học; đặc biệt đối với những học sinh không có mặt tại địa phương để vận động học sinh đó ra lớp tuyệt đối không được cắt sỹ số.

- Thực hiện có hiệu quả công tác xã hội hóa (huy động đóng góp lương thực để nâng cao chất lượng bữa ăn cho trẻ, đặc biệt là trẻ nhà trẻ). Tích cực huy động nhân dân, các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân... tự nguyện ủng hộ kinh phí, vật chất cho các trường học; huy động nhân dân tích cực tham gia tu sửa cảnh quan trường lớp xanh, sạch, đẹp, an toàn.

- Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát số lượng học sinh đi học chuyên cần, số lượng học sinh ăn ở bán trú, việc tổ chức nấu ăn cho học sinh bán trú tại các đơn vị trường theo đúng thực đơn, khẩu phần ăn.

- Kiện toàn Ban giám đốc Trung tâm học tập cộng đồng, phát huy cao độ vai trò, trách nhiệm của dòng họ hiếu học, gia đình hiếu học để thúc đẩy phong trào giáo dục ở các xã, thị trấn. Vận động người dân ở độ tuổi 15 - 60 tuổi (nhất là 35 - 60 tuổi) tiếp tục học các lớp xóa mù chữ, giáo dục tiếp tục sau biết chữ.

  3. Các trường học

- Triển khai, quán triệt thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ trọng tâm năm học 2020 - 2021 và các cuộc vận động, các phong trào thi đua của ngành bằng những hoạt động thiết thực, hiệu quả gắn với việc thực hiện Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng. Chú trọng công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hoá cho học sinh.

- Xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học có mục tiêu cụ thể, có khả thi, phù hợp với điều kiện thực tế của từng đơn vị. Tập trung nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục, đánh giá đúng chất lượng giáo dục; khắc phục bệnh thành tích. Các trường cần phải đặt mục tiêu nâng cao chất lượng, phân loại học sinh để  xây dựng kế hoạch bồi dưỡng; tổ chức các hoạt động giáo dục tạo ra môi trường cho học sinh giao lưu tăng cường kỹ năng; đẩy mạnh dạy học ngoại ngữ, tin học để học sinh có điều kiện học kết nối. Cần phải thay đổi nhận thức xây dựng trường chuẩn Quốc gia là để nâng cao chất lượng giáo dục, đồng thời xây dựng kế hoạch, lộ trình để phấn đấu. Thực hiện đánh giá xếp loại nhà giáo, cán bộ quản lý trường học đảm bảo dân chủ, khách quan, công tâm theo đúng quy định.

- Rà soát ngay số học sinh không có mặt tại địa phương, chưa ra lớp báo cáo Ban chỉ đạo, UBND, Đảng ủy xã, thị trấn có giải pháp huy động học sinh ra lớp. Tổ chức tốt việc ăn, ở cho học sinh bán trú. Các trường phải lưu ý, công khai chế độ chính sách; làm tốt việc kiểm soát an toàn thực phẩm ở các trường, phải ký cam kết với các nhà cung cấp về trách nhiệm đảm bảo an toàn thực phẩm.

- Tổ chức Lễ khai giảng năm học 2020 - 2021 và ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường trang trọng phù hợp với tình hình phòng, chống dịch Covid-19. Tổ chức đón học sinh đầu cấp và tổ chức các hoạt động tập thể để Lễ khai giảng thực sự trở thành ngày hội khai trường.

- Tích cực tham gia đầy đủ các Hội nghị của xã, thị trấn, của thôn, tổ dân phố để tham mưu cho cấp ủy, chính quyền xã, thị trấn quan tâm, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ công tác giáo dục tại địa phương. Phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, các trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố tăng cường tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức phụ huynh cho con em đi học, đảm bảo tỷ lệ chuyên cần và chuẩn bị đầy đủ sách vở, đồ dùng học tập cho học sinh.

- Tổ chức thực hiện tốt các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, tuyên truyền về vệ sinh cá nhân, giới tính và thu hút học sinh ở bán trú nhằm nâng cao tỷ lệ chuyên cần, nâng cao chất lượng dạy học.

- Hiệu trưởng các trường quan tâm tâm tự nguyện vọng của giáo viên, đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, tình thương, trách nhiệm tạo thành sức mạnh tổng hợp quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học 2020 - 2021.

- Quán triệt tới cán bộ, giáo viên và học sinh thực hiện tốt các chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; không vi phạm đạo đức nhà giáo, không vi phạm chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đìn (Hiệu trưởng phải chịu trách nhiệm nếu để cán bộ, giáo viên, nhân viên đơn vị sinh con thứ 3 trở lên), không tham gia đánh bạc trá hình qua thủ đoạn như chơi bi-a, điện tử qua mạng internet, máy trò chơi điện tử, tụ tập đánh bạc và các tệ nạn xã hội gây mất an ninh trật tự trên địa bàn huyện.

- Quản lý tốt cơ sở vật chất trường lớp, chủ động bảo trì, sữa chữa, khắc phục những hư hỏng nhỏ để đảm bảo các điều kiện dạy và học an toàn cho học sinh./.

Lê Thanh Nghị 

1 2 3 4 5  ... 
Tin tức
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1