Hướng dẫn thực hiện giờ làm việc của ngành giáo dục trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Sở GD&ĐT vừa ban hành văn bản số 1942/SGD&ĐT-VP ngày 10/10/2023 hướng dẫn thực hiện giờ làm việc của ngành giáo dục 
anh tin bai

Cấp học Mầm non, Tiểu học, buổi sáng đón trẻ sớm nhất từ 7 giờ 15 phút

Theo đó, đối với công chức, viên chức cơ quan Sở GD&ĐT, phòng GD&ĐT các huyện, thành phố, thị xã, giờ làm việc trong ngày: Buổi sáng: Từ 7 giờ 30 phút đến 12 giờ 00 phút; Buổi chiều: 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 phút.

Ngày làm việc trong tuần: Từ thứ Hai đến thứ Sáu (nghỉ ngày thứ Bảy và Chủ Nhật)

Đối với các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập và các đơn vị trực thuộc Sở, các Trung tâm GDNN&GDTX huyện, thị xã, thành phố:

Giờ vào lớp cấp học Mầm non:  Buổi sáng đón trẻ sớm nhất từ 7 giờ 15 phút

Giờ vào lớp cấp Tiểu học: Buổi sáng đón học sinh sớm nhất từ 7 giờ 15 phút; Buổi chiều, đón học sinh sớm nhất từ 13 giờ30 phút.

Sở GD và ĐT cung lưu ý: Về nội dung, chương trình giáo dục các đơn vị nghiên cứu, tổ chức thực hiện đảm bảo theo đúng hướng dẫn chuyên môn của Sở Giáo dục và Đào tạo (hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học hằng năm của các cấp học).

Giờ vào lớp cấp học THCS, THPT, Trung tâm GDNN&GDTX: Buổi sáng, sớm nhất từ 7 giờ15 phút; Buổi chiều: Sớm nhất từ 13 giờ 30 phút.

Thời gian áp dụng: Từ ngày 16 tháng 10 năm 2023.

Sở GD&ĐT yêu cầu các đơn vị tổ chức thực hiện đảm bảo thời gian, thời lượng học tập của học sinh theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Chương trình giáo dục đối với từng cấp học. Trong các trường hợp cụ thể của từng địa phương như thời tiết, khí hậu..., để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho cha, mẹ trẻ/học sinh nếu có sự thay đổi, điều chỉnh về thời gian phải báo cáo trực tiếp với phòng Giáo dục và Đào tạo để tổng hợp trình UBND huyện, thị xã, thành phố xem xét, quyết định trên cơ sở đảm bảo theo khung Kế hoạch thời gian năm học hằng năm đối với giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên của tỉnh; đồng thời báo cáo về Sở GD&ĐT.

Trước đó, UBND tỉnh ban hành văn bản số 4999/UBND-VX ngày 03/10/2023 về thời gian làm việc giờ hành chính đối với cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Lào Cai. Theo đó, đối với cơ quan hành chính, sự nghiệp, các tổ chức chính trị - xã hội: Giờ làm việc trong ngày: Buổi sáng: Từ 07 giờ 30 phút đến 12 giờ 00 phút; Buổi chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 phút.

Ngày làm việc trong tuần: Từ thứ Hai đến thứ Sáu (nghỉ ngày thứ Bảy và Chủ nhật).

Đối với doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh thuộc các thành phần kinh tế, các đơn vị sự nghiệp kinh tế: Các đơn vị tự bố trí thời gian làm việc đối với người lao động, phù hợp với tình hình sản xuất, kinh doanh, bảo đảm quy định của pháp luật.

Đối với cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập: Sở Giáo dục và Đào tạo căn cứ quy định về thời gian làm việc trong ngày đối với các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh nêu trên và các quy định của Ngành để hướng dẫn giờ làm việc cụ thể đối với các cơ sở giáo dục, trong đó lưu ý: Đảm bảo thời gian, thời lượng học tập của học sinh theo chương trình giáo dục đối với từng cấp học, bậc học quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo; chỉ đạo các cơ sở giáo dục có phương án tiếp nhận, bàn giao trẻ/học sinh hằng ngày để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho cha, mẹ trẻ/học sinh khi thực hiện giờ làm việc trên; đồng thời, phù hợp với điều kiện khí hậu, phong tục tập quán của từng vùng.

Thời gian áp dụng: Từ ngày 16 tháng 10 năm 2023.

 

                                                                                                                                                                                                                            Theo laocai.gov.vn

Vũ Chiến
Tin tức
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1