Huyện Si Ma Cai chuẩn bị chu đáo, sẵn sàng đón công dân đợt 2 từ vùng dịch trở về địa phương

          Ngày 18/6/2021, đồng chí Hoàng Văn Dương - Chủ tịch UBND huyện chủ trì cuộc họp bàn giải pháp quản lý, cách ly công dân tại các khu cách ly tập trung của huyện. Tham dự cuộc họp có đồng chí Lưu Đình Hạnh - Phó Chủ tịch UBND huyện, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị: Trung tâm Y tế, Đồn biên phòng Si Ma Cai, Công an huyện, Ban chỉ huy quân sự huyện, phòng Tài chính - Kế hoạch, Trung tâm Viettel Si Ma Cai, UBND thị trấn Si Ma Cai, UBND xã Sín Chéng, Văn phòng HĐND-UBND huyện.

Đ/c Hoàng Văn Dương - Chủ tịch UBND huyện kiểm tra cơ sở vật chất tại khu cách ly Trường PTDTBT THCS xã Sín Chéng và khu cách ly Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện

          Trước khi vào cuộc họp đồng chí Chủ tịch UBND huyện đã đi kiểm tra trực tiếp công tác chuẩn bị cơ sở vật chất ở 2 khu cách ly tập trung Trường PTDTBT THCS xã Sín Chéng và Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện.

Đ/c Hoàng Văn Dương - Chủ tịch UBND huyện chủ trì cuộc họp

Các đại biểu dự cuộc họp 

Các đại biểu tham dự phát biểu ý kiến

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Chủ tịch UBND huyện yêu cầu tập trung mọi nguồn lực ưu tiên cho công tác phòng, chống dịch theo phương châm "chống dịch như chống giặc", "bốn tại chỗ" và yêu cầu các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn thực hiện tốt một số nội dung sau:

1. Đối với các Ban điều hành các khu vực cách ly tập trung của huyện

- Tăng cường bổ sung hàng rào, cắm cọc, căng dây, cắm biển báo khu vực giới hạn để công dân trong khu cách ly, mọi người dân biết và thực hiện.

- Rà soát, bổ sung, sắp xếp lại, tận dụng triệt để diện tích, lắp thêm vách ngăn, tính toán tăng diện tích kê thêm giường triển khai ngay trong chiều ngày 18/6/2021 (Khu Trung tâm bồi dưỡng chính trị bố trí 74 giường, khu trường PTDTBT THCS xã Sín Chéng bố trí 117 giường).

- Bố trí loa cầm tay tại khu cách ly để tuyên truyền, thông báo, nhắc nhở công dân hàng ngày tuân thủ các quy định của khu cách ly; tuyên truyền các bản tin nói về tình hình dịch bệnh trong nước, trong tỉnh và tình hình phòng chống dịch bệnh để người dân nâng cao ý thức cảnh giác.

- Trung tâm Y tế huyện liên hệ với Sở Y tế xin phương án làm vách ngăn tạo thành 2 khu vực để vừa cho cách ly các trường hợp F0 và trường hợp F1 tại khoa truyền nhiễm. Bố trí lực lượng phun khử khuẩn, phun thuốc chống muỗi tại các khu cách ly tập trung trước khi tổ chức đón công dân vào cách ly tập trung.

- Đồn biên phòng Si Ma Cai, Ban chỉ huy Quân sự huyện xây dựng kịch bản chi tiết điều hành tại các khu cách ly tập trung của huyện.

2. Đối với các lực lượng tham gia phòng, chống dịch

- Giao Trung tâm Y tế phối hợp Văn phòng HĐND và UBND huyện tham mưu kiện toàn Ban chỉ đạo phòng, chống Covid-19 của huyện (bổ sung 02 đồng chí Thường trực UBND huyện; thành viên là Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn); bổ sung thêm lực lượng cho Ban điều hành khu cách ly tập trung đảm bảo số lượng, thành phần theo quy định.

- UBND các xã, thị trấn rà soát, kiện toàn Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của xã, thị trấn; các Tổ tự quản phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại các thôn, Tổ dân phố (nếu có thay đổi về nhân sự) để phát huy hiệu quả phòng, chống dịch.

- Công an huyện bố chí đủ lực lượng tham gia công tác bảo vệ an ninh trật tự tại 04 khu vực cách ly tập trung của huyện; Chỉ đạo công an xã, thị trấn tăng cường công tác kiểm tra, rà soát đảm bảo không để xảy ra trường hợp công dân trốn cách ly, yêu cầu xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm cách ly (xử lý hành chính, xử lý hình sự nếu có).

- Ban chỉ huy Quân sự huyện bố trí lực lực lượng tự vệ các xã, thị trấn để tuần tra, bảo vệ vòng ngoài tại các khu cách ly tập trung.

3. Về các chế độ chính sách liên quan đến cách ly

- Giao Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện tạm ứng từ ngân sách dự phòng của huyện cấp ngay kính phí cho các khu cách ly (đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo và tiền sinh hoạt phí tạm ứng đủ 21 ngày cách ly; đối với tiền ăn của các trường hợp không thuộc đối tượng nhà nước chi trả thì tạm ứng ½ thời gian cách ly).

- Giao Trung tâm Y tế huyện trực tiếp thu tiền ăn của các đối tượng tại khu cách ly tập trung không được nhà nước hỗ trợ; UBND các xã, thị trấn chịu trách nhiệm tuyên truyền, vận động gia đình nộp tiền ăn cho người thân cách ly và thu nộp về Trung tâm Y tế để hoàn ứng ngân sách nhà nước theo quy định (nếu người thân không có tiền nộp trực tiếp tại khu cách ly).

- Giao Phòng Lao động - Thương binh và xã hội huyện chủ trì rà soát danh sách các đối tượng cách ly, danh sách các trường hợp lao động có nguyện vọng trở về địa phương hàng ngày gửi báo cáo Thường trực UBND huyện, Trung tâm Y tế, Đồn biên phòng Si Ma Cai, Ban Chỉ huy Quân sự huyện và UBND các xã, thị trấn.

- Đồn biên phòng Si Ma Cai, Trung tâm Y tế, Ban chỉ huy quân sự huyện giao cho đồng chí kế toán phối hợp với Phòng Tài chính - Kế hoạch rà soát lập dự trù kinh phí để làm căn cứ cấp tạm ứng cho các đơn vị thực hiện nhiệm vụ cách ly.

4. Đối với cơ sở vật chất tại khu cách ly

- Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện cung cấp đủ số lượng thùng rác theo quy định tại các khu cách ly; phối hợp với Ban chỉ huy Quân sự huyện khảo sát lắp đường điện 3 pha tại khu cách ly Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện (nếu không bố trí được nồi nấu cơm bằng gas).

- Đối với các trang thiết bị như tủ bảo quản thức ăn, tủ lạnh, nồi hơi nấu cơm… Ban chỉ huy quân sự huyện liên hệ với phòng Giáo dục và Đào tạo trưng dụng tại các trường trên địa bàn huyện (Văn phòng HĐND-UBND huyện đã liên hệ với phòng Giáo dục và Đào tạo bố trí mượn ở các trường).

- Trung tâm Viettel Si Ma Cai rà soát lại lắp thêm các mắt Camera tại khu vực cổng ra vào, khu vực tường rào, khu vực khó quan sát; thực hiện lắp đặt ngay hệ thống Camera tại 02 khu chưa lắp đặt là Trường PTDT bán trú THCS xã Sín Chéng và Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện (riêng Trung tâm bồi dưỡng chính trị cần lắp đặt thêm tại hàng rào và cổng ra vào khu dưới dự kiến sẽ trung dụng cả Trung tâm bồi dưỡng chính trị làm khu cách ly) xong trong ngày 18/6/2021.

- Phòng Tài chính - Kế hoạch chủ trì phối hợp với Trung tâm Y tế, Ban chỉ huy quân sự huyện lên phương án ngăn phòng, thêm giường, bổ sung các khu vệ sinh tại điểm Trung tâm bồi dưỡng chính trị, dự phòng trường hợp số lượng công dân từ vùng dịch trở về tăng vượt số lượng người theo phương án hiện tại.

5. Đối với công tác thông tin tuyên truyền

- Giao UBND các xã, thị trấn tăng cường công tác tuyền, phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên hệ thống loa truyền thanh của xã phát 03 buổi/ngày; nội dung tập trung tuyên truyền về tình hình dịch bệnh tại các địa phương trong nước đặc biệt tại tỉnh Lào Cai. Tổ chức họp thôn, Tổ tự quản phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại thôn, tổ dân phố để tuyên truyền tình hình dịch bệnh, cách phòng chống dịch, yêu cầu người dân đề cao cảnh giác tự bảo vệ bản thân phòng, chống lây nhiễm; phát hiện, tố giác kịp thời các trường hợp từ vùng dịch về địa phương, các trường hợp trốn cách ly (nếu có) để đảm bảo an toàn trong cộng đồng.

- Giao Trung tâm Văn hóa, thể thao - Truyền thông xây dựng nội dung tuyên truyền gửi UBND các xã, thị trấn, các khu cách ly tập trung để tuyên truyền (bằng tiếng phổ thông, tiếng địa phương); tăng cường tuyên truyền bằng xe lưu động về tình hình dịch bệnh tại các tỉnh, thành phố đặc biệt tại tỉnh Lào Cai; cập nhật tình hình dịch bệnh, cách phòng chống, yêu cầu người dân đề cao cảnh giác tự bảo vệ bản thân phòng, chống lây nhiễm; phát hiện tố giác kịp thời các trường hợp từ vùng dịch về địa phương, các trường hợp trốn cách ly. 

Thanh Nghị
1 2 3 4 5  ... 
Tin tức
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1