HUYỆN ỦY SI MA CAI TRIỂN KHAI, QUÁN TRIỆT CÁC QUY ĐỊNH MỚI CỦA BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA XIII

Thực hiện Quy định số 22-QĐ/TW, ngày 28/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương, quy định về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng; Quy định số 24-QĐ/TW, ngày 30/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương, quy định về thi hành Điều lệ Đảng và kế hoạch số 60-KH/TU, ngày 22/9/2021 của Tỉnh ủy Lào Cai, Huyện ủy đã xây dựng kế hoạch số 07-KH/HU, ngày 27/9/2021 và tổ chức triển khai, quán triệt tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện mở rộng (lần thứ 7, nhiệm kỳ 2020-2025) tới các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Ủy viên Ủy ban kiểm tra Huyện ủy; Bí thư, Phó Bí thư các chi, đảng bộ và Chủ nhiệm UBKT các Đảng ủy cơ sở.

Đ/c Đinh Minh Hà - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu khai mạc Hội nghị

Tại Hội nghị này, được sự phân công của Ban Thường vụ, đồng chí Đinh Thị Khoa - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Huyện ủy đã triển khai, quán triệt các nội dung cơ bản của Quy định số 22-QĐ/TW; đồng chí Giàng A Giả - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy triển khai, quán triệt các nội dung cơ bản của Quy định số 24-QĐ/TW; tập trung giới thiệu những điểm mới, quan trọng, cốt lõi so với các quy định trước đây. Qua công tác triển khai, quán triệt đã giúp các đại biểu tham dự Hội nghị nắm vững những nội dung cơ bản trong các quy định, từ đó nâng cao nhận thức trách nhiệm, thống nhất ý chí và hành động, cùng triển khai, tổ chức thực hiện tốt theo quy định của Đảng, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng Đảng nói chung và nâng cao hiệu lực, hiệu quả của công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng trong toàn Đảng bộ huyện. 

Đ/c Đinh Thị Khoa - UVBTV Huyện ủy, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy triển khai Quy định số 22-QĐ/TW

Theo kế hoạch của Huyện ủy, sau hội nghị triển khai, quán triệt tại huyện, các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc xây dựng kế hoạch và tiếp tục tổ chức triển khai, quán triệt một cách nghiêm túc tới các tổ chức đảng và toàn thể đảng viên trong chi bộ bằng các hình thức phù hợp; hoàn thành việc triển khai, quán triệt và tổng hợp báo cáo kết quả về Huyện ủy trong tháng 10 năm 2021.

Đồng chí Bí thư Huyện ủy đã yêu cầu căn cứ vào kế hoạch của Huyện ủy, các cấp ủy, tổ chức đảng và người đứng đầu cấp ủy chịu trách nhiệm tiếp tục triển khai, quán triệt, tuyên truyền các nội dung cơ bản trong hai Quy định này và các quy định khác của Đảng mới ban hành một cách nghiêm túc, hiệu quả; bám sát các quy định, cụ thể hóa các nội dung vào điều kiện thực tế ở cơ sở; bổ sung vào các chương trình, kế hoạch đã xây dựng để triển khai thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng và công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng, góp phần quan trọng vào công tác xây dựng chi bộ, đảng bộ trong sạch, vững mạnh. 

Quang Lai
1 2 3 4 5  ... 
Tin tức
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1