Kết quả Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững Năm 2022, phương hướng, nhiệm vụ năm 2023.

    Ngày 27/12, huyện ủy Si Ma Cai tổ chức hội nghị  tổng kết chương trình mục tiêu quốc gia năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023, và sơ kết 01 năm về phát triển nông nghiệp hàng hóa huyện Si Ma Cai, giai đoạn 2021-2023, định hướng đến năm 2030.

anh tin bai

Quang cảnh hội nghị

 

    Dự và đồng chủ trì hội nghị có đồng chí Hà Đức Minh, bí thư huyện ủy, đồng chí Hoàng Văn Dương, phó bí thư, chủ tịch UBND huyện.
    Theo báo cáo trình tại hội nghị. Những năm qua, huyện Si Ma Cai đã được đảng, nhà nước cũng tỉnh Lào Cai quan tâm dành nhiều nguồn lực hỗ trợ để đầu tư xây dựng và phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội bằng nhiều nguồn vốn khác nhau. Đặc biệt, trong năm 2022 là trên 2 nghìn tỷ đồng đã được phân khai, kinh phí cho UBND các xã, thị trấn, trong đó: Nguồn vốn đầu tư cơ sở hạ tầng kế hoạch vốn giao thực hiện là trên 70 tỷ đồng, phân bổ vốn cho 8 danh mục công trình, Hiện đang hoàn thiện các bước thủ tục hồ sơ. Dự kiến đến 31/12/2022 thực hiện giải ngân 100% vốn kế hoạch năm 2022 đã phân bổ. Nguồn vốn hỗ trợ liên kết theo chuỗi giá trị thực hiện trồng mới 26 ha cây dược liệu tại 5 xã. Tổng kinh phí thực hiện là 900 triệu đồng. Hỗ trợ cải tạo, chăm sóc cây ăn quả ôn đới gắn với du lịch sinh thái, quảng bá sản phẩm với tổng kinh phí thực hiện là 618 triệu đồng. Nguồn vốn hỗ trợ phát triển sản xuất, cải thiện dinh dưỡng, với tổng kinh phí thực hiện là 656 triệu đồng. Nguồn vốn phát triển giáo dục nghề nghiệp vùng nghèo, vùng khó khăn, với tổng kinh phí thực hiện là 837 triệu đồng. Nguồn vốn đào tạo nghề cho người lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, người lao động có thu nhập thấp, với tổng kinh phí thực hiện là 726 triệu đồng. Nguồn vốn hỗ trợ việc làm bền vững, với tổng kinh phí thực hiện là 110 triệu đồng. Nguồn vốn hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo. Huyện đã chỉ đạo rà soát, đăng ký nhu cầu thực hiện sửa chữa, làm mới nhà ở cả giai đoạn là 1.032 hộ, trong đó sửa chữa  881 hộ, xây mới 151 hộ...
    Bám sát vào sự lãnh đạo, chỉ đạo của tỉnh ủy, UBND tỉnh, các sở, ngành của tỉnh. Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của người dân. Các Chương trình, bước đầu cơ bản thực hiện đảm bảo tiến độ đề ra. Các Chương trình  mục tiêu quốc gia là một chủ trương hợp lòng dân nên khi triển khai đã tạo được sự đồng thuận cao, sức lan tỏa lớn trong nhân dân, tạo điều kiện cho người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo từng bước tiếp cận đầy đủ các dịch vụ xã hội cơ bản, góp phần giảm nghèo bền vững. Chính sách hỗ trợ của Chương trình được triển khai trên địa bàn huyện, bao phủ, toàn diện, đồng bộ, đáp ứng cơ bản nhu cầu thiết yếu của người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số, đã góp phần giải quyết khó khăn về nguồn lực, tạo động lực cho người dân vươn lên thoát nghèo bền vững.

anh tin bai
anh tin bai

các đồng chí lãnh đạo huyện ủy, UBND huyện đã tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân đã có thành tích trong các phong trào thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia năm 2022

    Trong thời gian tới, huyện tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, sự điều hành của chính quyền các xã, thị trấn; phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp cơ sở đối với tuyên truyền, kiểm tra, giám sát việc tổ chức triển khai thực hiện Chương trình trên địa bàn toàn huyện. 
    Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Hà Đức Minh, bí thư huyện ủy cũng như đồng chí phó bí thư, chủ tịch UBND huyện nhấn mạnh: Trong thời gian tới cần tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền chủ trương chính sách của Nhà nước tới các tầng lớp nhân dân, nhất là chính sách hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững. Tiếp tục đẩy mạnh truyền thông nhằm thay đổi và chuyển biến nhận thức trong giảm nghèo, vận động người nghèo, hộ nghèo, tiếp nhận và sử dụng có hiệu quả chính sách, nguồn lực hỗ trợ của nhà nước chủ động phấn đấu thoát nghèo, không trông chờ, ỷ lại vào Nhà nước. Các xã Thị trấn cần tiếp tục quan tâm tái cơ cấu nông nghiệp theo hướng khai thác tiềm năng, thế mạnh của địa phương; phát triển sản xuất theo hướng liên kết, nâng cao chuỗi giá trị, áp dụng mạnh tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất; triển khai hiệu quả chương trình mỗi xã một sản phẩm; quan tâm nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới theo hướng bền vững, hiệu quả. 
    Cũng tại hội nghị, các đồng chí lãnh đạo huyện ủy, UBND huyện đã tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân đã có thành tích trong các phong trào thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia năm 2022./.

 
Vũ Chiến - Tiến Sỹ
Tin tức
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 13
  • Hôm nay: 648
  • Trong tuần: 9,167
  • Tất cả: 2,171,848