Khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 4, lớp 2 năm 2022

    Ngày 06/6, Hội đồng Giáo dục Quốc phòng và An ninh huyện Si Ma Cai tổ chức khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 4, lớp 2 năm 2022 cho 75 đồng chí là các cán bộ, công chức, viên chức và những người hoạt động không chuyên trách cấp xã, thôn, tổ dân phố. 

Toàn cảnh lớp học

    Trong thời gian 4 ngày, các học viên sẽ được truyền đạt 09 chuyên đề gồm: Quan điểm của Đảng, chính sách phát luật của Nhà nước Việt Nam về quốc phòng, an ninh. Quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước Việt Nam về phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường, củng cố quốc phòng an ninh và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới. Quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước Việt Nam về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng, quản lý nhà nhà nước về an ninh, an ninh trật tự trong tình hình mới. Quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước Việt Nam dân tộc, tôn giáo gắn với quốc phòng an trong tình hình mới. Phòng chống chiến lược “Diễn biến hòa binh” bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với Việt Nam; Nội dung cơ bản về chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia, quản lý bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam trong tình hình mới. Nội dung cơ bản của Luật Quốc phòng, An ninh quốc gia, An ninh mạng, Nghĩa vụ quân sự, Giáo dục quốc phòng và an ninh, Dân quân tự vệ, lực lượng dự bị động viên. Phòng, chống vi phạm pháp luật trên không gian mạng; Xây dựng, quản lý lực lượng dân quân tự vệ và lực lượng dự bị động viên trong tình hình mới. 

Đồng chí Thượng tá Tạ Tiến Dũng, Phó chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng BCHQS phát biểu khai mạc

    Thông qua lớp bồi dưỡng kiến thức QP-AN nhằm trang bị cho các học viên nắm vững đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quốc phòng, an ninh, các vấn đề diễn biến hòa bình, tự diễn biến, tự chuyển hóa... Trên cơ sở đó, giúp các học viên tham mưu, đề xuất thực hiện hiệu quả nhiệm vụ quốc phòng – an ninh tại cơ quan, đơn vị, qua đó, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Các học viên tham gia lớp học

    Kết thúc lớp học, các học viên sẽ tham gia viết bài thu hoạch cuối khóa và được cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình giáo dục Quốc phòng - An ninh thuộc đối tượng 4 theo đúng quy định của Luật giáo dục Quốc phòng và An ninh/.


Vũ Chiến - Vân Anh
1 2 3 4 5  ... 
Tin tức
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1