Khai mạc Lớp Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 4 lớp 3 năm 2023

    Ngày 04/7, Hội đồng giáo dục và quốc phòng an ninh huyện Si Ma Cai, tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 4, lớp 3 cho 70 học viên là cán bộ công chức, viên chức ,bí thư chi bộ, thôn đội trưởng, tổ trưởng tổ dân phố và đảng viên các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Si Ma Cai.

 

    Dự khai mạc, lớp bồi dưỡng có đồng chí Nguyễn Trung Kiên phó chủ tịch UBND huyện. 

anh tin bai

Quang cảnh lễ khai mạc

    Trong thời gian 03 ngày, các học viên sẽ được các giảng viên truyền đạt 9 chuyên đề như: Chuyên đề 1 quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước Việt Nam về quốc phòng an ninh. Chuyên đề 2 quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước Việt Nam về phát triển kinh tế xã hội gắn với tăng cường củng cố quốc phòng an ninh và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới. Chuyên đề 3 quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước Việt Nam về bảo vệ an ninh chính trị. kinh tế văn hóa, tư tưởng, quản lý nhà nước về an ninh, an ninh trật tự tron tình hình mới. Chuyên đề 4 quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước Việt Nam về dân tộc tôn giáo gắn với quốc phòng an ninh trong tình mới. Chuyên đề 5 phòng chống chiến lược " Diễn biến hòa bình " bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với Việt Nam. Chuyên đề 6 nội dung cơ bản về chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia, quản lý và bảo vệ chủ quyền biển đảo Việt Nam trong tình hình mới. Chuyên đề 7 nội dung cơ bản của Luật Quốc phòng An ninh quốc gia, An ninh mạng, Nghĩa vụ quân sự, Giáo dục quốc phòng và an ninh, dân quân tự vệ, lực lượng dự bị động viên. Chuyên đề 8 phòng, chống vi phạm pháp luật trên không gian mạng. Chuyên đề 9 xây dựng quản lý lực lượng dân quân tự vệ và lực lượng dự bị động viên trong tình hình mới.

anh tin bai

Đại diện Ban CHQS huyện phát biểu quán triệt lớp học

    Qua lớp bồi dưỡng nhằm trang bị cho đội ngũ cán bộ công chức, viên chức ,bí thư chi bộ, thôn đội trưởng, tổ trưởng tổ dân phố và đảng viên các xã, thị trấn trên địa bàn huyện, cập nhập kiến thức quốc phòng và an ninh, nhằm đắp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao góp phần nâng cao nhận thức trách nhiệm, là cơ sở để đội ngũ này vận dụng linh hoạt vào quá trình công tác, thực hiện nhiệm vụ trên từng cương vi chức trách được giao./.

 
Giàng Măng
1 2 3 4 5  ... 
Tin tức
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1