Ký kết Quy chế phối hợp công tác giữa Thường trực HĐND, UBND, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Si Ma Cai, nhiệm kỳ 2021-2026

         Ngày 16/8, tại trụ sở Huyện ủy Si Ma Cai đã diễn ra buổi ký kết Quy chế phối hợp công tác giữa Thường trực HĐND, UBND, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Si Ma Cai, nhiệm kỳ 2021-2026. Tham dự buổi ký kết có các đồng chí: Đinh Minh Hà - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Hoàng Văn Dương - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; Giàng Sín Chớ - Ủy viên Ban Chấp hành, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; cùng các đồng chí Thường trực HĐND, UBND huyện; lãnh đạo Văn phòng Huyện ủy, Văn phòng HĐND-UBND huyện.

Nhiệm kỳ 2016 - 2021, việc thực hiện Quy chế phối hợp công tác giữa Thường trực HĐND, UBND, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã đạt được nhiều kết quả, các nội dung của Quy chế phối hợp công tác được triển khai thực hiện tốt. Trên cơ sở thảo luận và thống nhất các nội dung phối hợp công tác giữa Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện nhiệm kỳ 2021-2026, Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã tiến hành ký kết Quy chế phối hợp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Trong đó, Quy chế phối hợp quy định rõ mục đích và nội dung về mối quan hệ; nguyên tắc phối hợp và quan hệ công tác 3 bên. 

        Nội dung phối hợp công tác giữa Thường trực HĐND, UBND, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện gồm: Thực hiện công tác bầu cử; tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân; vận động Nhân dân tham gia góp ý kiến xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; phổ biến và tuyên truyền giáo dục pháp luật cho Nhân dân; xây dựng chính quyền và quản lý nhà nước; tạo điều kiện để đại biểu HĐND hoạt động; tổ chức Hội nghị tiếp xúc giữa đại biểu Hội đồng nhân dân với cử tri; triển khai nghị quyết Hội đồng nhân dân.Nội dung phối hợp công tác giữa Thường trực HĐND và UBND huyện gồm: Lập và thông qua chương trình xây dựng Nghị quyết; chuẩn bị nội dung, chương trình kỳ họp; tổ chức rút kinh nghiệm việc chuẩn bị nội dung kỳ họp; giải quyết những vấn đề phát sinh giữa 2 kỳ họp; quan hệ trong công tác thông tin; dự các cuộc họp của UBND huyện; giám sát, khảo sát của Thường trực HĐND và các Ban HĐND huyện; tiếp công dân, tiếp nhận và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân. Nội dung phối hợp công tác giữa Thường trực UBND huyện và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện gồm: Về việc xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân huyện; về các hoạt động giám sát và phản biện xã hội; về kiến nghị và trả lời kiến nghị của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; về hoạt động Thanh tra nhân dân; về thực hiện pháp luật về dân chủ ở xã, thị trấn; về tổ chức tiếp xúc, đối thoại với đại diện các tầng lớp Nhân dân theo định kỳ; về việc tổ chức hòa giải tranh chấp ở cơ sở; về chế độ thông tin giữa UBND và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện. Nội dung phối hợp công tác giữa Thường trực HĐND huyện và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện gồm: Về việc xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của HĐND huyện; về giám sát hoạt động của các đại biểu dân cử; về giám sát hoạt động của các cơ quan nhà nước, cán bộ, công chức, viên chức nhà nước; về giám sát hoạt động của các cơ quan tư pháp và hoạt động của Hội thẩm Tòa án nhân dân huyện; về chế độ hội họp và thông tin 2 chiều./.

Trung Dũng
1 2 3 4 5  ... 
Tin tức
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1