Si Ma Cai hơn 900 đại biểu được học tập, quán triệt và triển khai nghị quyết TW6 khóa XIII của Đảng

     Ngày mùng 5/12, Bộ chính trị, Ban bí thư tổ chức hội nghị trực tuyến tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt và tuyên truyền Nghị quyết Trung ương 6 khóa XIII, dự  chỉ đạo tại điểm cầu huyện Si Ma Cai, có đồng chí Lý Seo Vảng, Phó bí thư huyện ủy.

anh tin bai

Quang cảnh hội nghị

 

    Trong thời gian 2 ngày, ngày 5 đến ngày 6 tháng 12, các đại biểu sẽ được các đồng chí báo cáo viên trung thông tin về nội dung,  nghiên cứu, học tập, quán triệt và tuyên truyền, Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII về “Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới”; Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII về “Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới”; Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII về “Tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; Kết luận Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII về “Định hướng Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050”.

anh tin bai

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu huyện

    Trên cơ đó sẽ giúp cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị - xã hội các cấp và cán bộ, đảng viên nắm vững những nội dung cốt lõi, những điểm mới trong các văn kiện Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Xây dựng chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII để đưa Nghị quyết vào cuộc sống nhanh chóng, hiệu quả. Tuyên truyền rộng rãi những nội dung cơ bản, cốt lõi của Nghị quyết trong các tầng lớp nhân dân. Tăng cường đấu tranh phòng, chống các quan điểm sai trái, thù địch, nhận thức lệch lạc./.

 
Sùng Chúng
Tin tức
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 11
  • Hôm nay: 986
  • Trong tuần: 5,319
  • Tất cả: 2,072,527